ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија14/02/2018

НЕПРИХВАТЉИВ НАЦРТ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА БиХ

 

БАЊАЛУКА, 14. ФЕБРУАРА /СРНА/ - Влада Републике Српске не прихвата понуђени Нацрт закона о електронским комуникацијама БиХ зато што представља пренос уставних надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

 

Влада тражи да у закону о електронским комуникацијама БиХ буду јасно дефинисане надлежности институција Републике Српске у областима планирања, изградње, одржавања и кориштења инфраструктуре, електронске комуникационе мреже, дигиталне радио-телевизије, услуге позива у хитним случајевима и јединствени европски број за хитне случајеве - 112, заштите права крајњих корисника, инспекцијског надзора.

На данашњој сједници Владе задужено је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске да у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу обавијести Министарство комуникација и транспорта БиХ о закључку Владе Републике Српске, те да прати активности у вези са понуђеним законом и редовно обавјештава Владу Републике Српске с циљем предузимања неопходних мјера.

Министарство саобраћаја и веза Српске задужено је да у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу обавијести представнике Републике Српске у заједничким институцијама на нивоу БиХ о донесеном закључку и потреби заштите уставне надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је информацију о Нацрту закона о електронским комуникацијама БиХ, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

На сједници је утврђен Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, те Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је информацију о изради секторских планских докумената за период 2018-2020. и иницијативи за припрему пакета акционих докумената за Ипа два за 2018. годину.

Републички органи управе задужени су да учешће у процесу припреме пакета акционих докумената за Ипа два за 2018. годину спроводе искључиво у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу Српске, те уз пуно поштовање одредби Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње.

Влада Републике Српске поново захтијева од привременог ДИПАК-а /координатор БиХ за Ипа/ да, у сарадњи са именованим члановима Привременог Ипа два одбора, обезбиједи пуну примјену договореног система координације процеса европских интеграција у БиХ у процесу програмирања пакета акционих докумената Ипа за 2018. годину.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу задужено је да о овом закључку информише кабинет предсједавајућег Савјета министара, Дирекцију за европске интеграције БиХ, чланове Привременог Ипа два одбора и Делегацију ЕУ у БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је информацију о спровођењу и мјера и активности из "Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ".

Усвојен је и допуњени акциони план Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог састанка Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ.

Задужени су републички органи управе, чији су представници именовани 23. априла 2015. године у Пододбор за пољопривреду и рибарство у оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ, да приступе реализацији мјера и активности које до сада нису завршене, а које су утврђене Акционим планом и да о томе извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу задужено је да у својству републичког координатора процеса европских интеграција о реализацији Акционог плана информише Владу Републике Српске.