ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Друштво18/08/2018

АГЕНЦИЈА ИМА ВИШЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ВОЗИЛА НЕГО ШТО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО

 

САРАЈЕВО, 18. АВГУСТА /СРНА/ - Агенција за истраге и заштиту /Сипа/ БиХ има више специјализованих возила него што је предвиђено правилником, наводи се у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.

 

Сипа је до краја прошле године располагала са 179 путничких возила, од чега 177 специјалованих возила и два службена, а распоред специјализованих службених возила није усаглашен са Правилником о условима набавке и начину кориштења специјализованих службених возила.

Ревизијом је констатовано да већи број возила од дозвољеног имају Сектор за администрацију и унутрашњу подршку, Сектор за материјално-финансијске послове регионалне канцеларије Бањалука и Тузла, Криминалистичко истражно одјељење и Јединица за специјалну подршку.

У ревизорском извјештају препоручује се Сипи да изврши детаљну анализу употребе постојећег возног парка те да, уколико се утврди да поједина возила нису у пуној мјери рентабилна, размотри могућност њихове прерасподјеле унутар институције и тако изврши усклађивање са важећим правилником.

Ревизори су установили да је током прошле године упостављена пракса прављења мјесечних планова употребе возила свих организационих јединица Агенције и констатовали да планови нису у потпуности сврсисходни, јер нису образложени разлози зашто се тражи одобрење коришћења возила на 24 часа.

Утврђено је и да постоје слабости унутрашњих контрола и у вези са евидентирањем стања километраже у моменту сипања горива, броја рачуна, времена кориштења возила, те да кориштење термина "локо" вожња или "подручје БиХ" није адекватно, односно треба га прецизирати гдје год је могуће.

Прегледом рачуна за сервисирање моторних возила и представљених евиденција уочене су и услуге одржавања возила код добављача бираних директним споразумом, и то у укупној вриједности од 45.890 КМ, што је за 22.952 КМ више него прошле године, а највећи износ од 13.986 КМ односи се на набавку резервних дијелова непредвиђених спецификацијом која је саставни дио оквирног споразума.

Укупна вриједност капиталних издатака који су одобрени буџетом за прошлу годину износи 1.667.744 КМ. Значајну ставку чини опрема планирана износом од 1.663.744 КМ, а остварена износом од 1.628.321 КМ од чега је највећи дио, 665.314 КМ, потрошен за набавку моторних возила.

Када су у питању вишегодишња капитална улагања, Пројекат изградња базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку одобрен је у износу од 9.263.000 КМ, а одлуком је утврђено раздобље трајања пројекта од 2012. до 2016. године. У 2017. години расположива средства за овај пројекат су износила 6.662.737 КМ.

Ревизијом је утврђено да не постоји прецизна техничка и финансијска спецификација вишегодишњег капиталног улагања у будућем периоду, што отвара простор за ризик од продубљивања проблематике неефикасности овог вишегодишњег капиталног улагања.

Не изаражавајући резерву на мишљење о усклађености, у ревизорском извјештају се наводи да неке препоруке нису реализоване. Није донесен подзаконски акт којим се утврђује висина посебног додатка на основну плату за полицијске службенике иако је с циљем рјешавања овог питања више пута током 2017. године Агенција иницирала и упућивала ургенције надлежном Министарству и другим надлежним институцијама.

И даље је остала употреба мобилних телефона за одређена радна мјеста која нису дозвољена Правилником о кориштењу телефона Савјета министара, а нису ни отклоњене слабости унутрашњих контрола код одржавања и употребе службених возила, наводи се у ревизорском извјештају.