ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Друштво18/03/2019

ДАНАС У БРЧКОМ О ПРОЈЕКТИМА ПОТЕНЦИЈАЛА САВЕ И ДРИНЕ

 

БАЊАЛУКА, 18. МАРТА /СРНА/ - Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Борис Пашалић присуствоваће данас у Брчком састанку министара земаља региона на којем би требало да буду идентификовани приоритетни пројекти у вези са економским потенцијалима ријека Сава и Дрина.

 

Скуп ће бити одржан у Градској вјећници са почетком у 11.00 часова, саопштено је из ресорног министарства.

Пројекат је регионалног карактера и припремила га је Свјетска банка, а укључене су све државе у сливу ријеке Саве.

Укупна вриједност пројекта за Републику Српску је 28,37 милиона евра, а прије било каквих радова потребно је извршити деминирање десне обале Саве, за шта ће, према процјенама, бити потребно 7,5 милиона евра. Још је непознато из којих средстава ће бити извршено финансирање.

Према информацијама које су добијене у разговорима са представицима Свјетске банке, спровођење пројекта се очекује од 2020. до 2025. године, а у међувремену је потребно израдити техничку документацију и усагласити детаље за почетак реализације, али и наћи изворе финансирања, наводе из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У оквиру овог пројекта, Свјетска банка је презентовала преглед компоненти и поткомпоненти пројеката, са процијењеном вриједношћу њихове реализације.

Компонента један овог пројекта представља интегрисани развој коридора ријеке Саве, обухвата радове којим би се унаприједили приступи за развој туризма, трговине и услуга дуж пловног пута, ублажили ризици од поплава и ревитализовала еколошка богатства.

У овој компоненти предиђени су радови на припреми Другог плана управљања сливом ријеке Саве, изради хидролошке и студије алувијалних водоносника у сливу ријеке Саве, рехабилитацији "Луке Брчко", уређењу водног пута, деминирање десне обале, чишћењу корита ријеке, успостављању понтонске мреже, праћењу и управљању поплавама, планирању и управљању животном средином и планирању и развоју туризма у коридору Саве.

у компоненту два укључено је управљање еколошком имовином и каскадом брана у дринском коридору, а односи се на коридор ријеке Дрине и интегрални развој кроз улагања у вишенамјенско коришћење водног потенцијала ове ријеке.

Кроз двије поткомпоненте обухваћене су суштинске области дјеловања и улагања, са посебним освртом на хидроенергетику и ублажавање утицаја и ризика од климатских промјена.

Компонента три са својим поткомпонентама дефинише политике, институционалну подршку и управљање програмом, како на регионалном, тако и на локалном нивоу.

Посебан осврт је усмјерен на планирање и развој туризма у коридору Саве и Дрине, што је свакако од велике важности за овај програм.

Министарство саобраћаја и веза Српске је надлежно за поткомпоненту унапређивања водног пута и одржан је састанак са представицима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарства трговине и туризма Српске, на чије ресорне надлежности се односе поједине поткомпоненте из овог пројекта и Министарства финансија.

Заједнички став свих учесника је, с обзиром да се добар дио мјера, односно поткомпоненти пројекта, односи на област ресорне надлежности сектора вода Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, да је обавезно учешће овог сектора при свим почетним планирањима и покретањима регионалне сарадње за остваривање продуктивних улагања.

Закључено је да овај сектор треба активно да учествује на међународном плану у области управљања водама и заштити од штетног дјеловања вода, кроз Међународну комисију за заштиту квалитета воде ријеке Дунав и Међународну комисију за слив ријеке Саве.

Такође, заједнички став је да Савска комисија не може вршити послове наведене у програму достављеном од Свјетске банке, јер је мандат Комисије јасно утврђен Оквирним споразумом.

Кључно за пројекат је да се јасно дефинише улога ентитета у имплементацији пројеката, јер се ентитети и задужују за своје пројекте.

На дијелу ријеке Саве који припада Републици Српској, предвиђени су радови на чишћењу корита-уклањања плићака код Вршана.

Сходно томе, управни одбор требало би да буде формиран на нивоу Републике Српске, а представници Српске треба да буду укључени и у управни одбор на нивоу БиХ, те на регионалном нивоу.

У прољеће прошле године Свјетска банка је почела интензивно радити са националним и регионалним тимовима земаља у сливу ријека Саве и Дрине, укључујући БиХ, на идентификовању приоритетних интервенција које могу покренути значајан економски потенцијал ових ријека.

На основу обављених дискусија, идентификоване су приоритентне интервенције које ће бити реализоване у склопу предложеног Регионалног интегрисаног програма управљања коридором Саве и Дрине.

Општи циљ програма је да се унаприједи регионална интеграција и економски раст путем унапређења пловних путева, заштите од поплава, транснационалним управљањем водама у коридору Саве и Дрине.