ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана09/10/2019

ОБРАЧУНАTА ПРЕМИЈА НА TРЖИШTУ ОСИГУРАЊА 226 МИЛИОНА КМ

 

БАЊАЛУКА, 9. ОКTОБРА /СРНА/ - Укупно обрачуната премија на тржишту осигурања Републике Српске у прошлој години износила је 226 милиона КМ и виша је за шест одсто него у 2017. години, истиче се у извјештају Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Српској, те о раду и о финансијском пословању у 2018. години, који је размотрио парламент Српске.

 

У извјештају се наводи да се на тржишту осигурања у Републици Српској континуирано повећава број друштава за осигурање, те је на крају прошле године пословало 15 друштава чије је сједиште у Републици Српској и 12 са сједиштем у Федерацији БиХ.

Осигураницима и корисницима осигурања, по основу уговора о осигурању исплаћено је 72,9 милиона КМ или 14,5 одсто више него 2017. године.

Нето вриједност имовине добровољног пензијског Фонда на крају прошле године износила је 299.717 КМ.

Када је ријеч о раду Агенције, у извјештају се наглашава да су се регулаторне активности Агенције у прошлој години заснивале на доношењу подзаконских прописа из области заступања и посредовања у осигурању и добровољном пензијском осигурању, те учешћу у изради Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање.

Осим активности континуираног надзора учесника на тржишту осигурања, које су засноване на идентификовању ризика и анализи финансијских, актуарских, статистичких и других извјештаја, у 2018. години, покренуте су и 23 контроле учесника на тржишту осигурања.

Према одлуци о усвајању финансијског плана за 2018. годину, коју је донио Управни одбор, средства за рад Агенције била су у износу од 2.656.000 КМ.

О Извјештају није било посланичке расправе. /наставиће се/бон/бој/аб