ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана09/10/2019

МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШTАЈЕ

 

БАЊАЛУКА, 9. ОКTОБРА /СРНА/ - Главни ревизор Републике Срске Јово Радукић изјавио је у Народној скупштини да је у консолидованом годишњем финансијском извјештају за кориснике буџета Српске за 2018. годину дато мишљење са резервом на финансијске извјештаје, а позитивно ревизорско мишљење на усклађеност активности, трансакција и информација са значајном законском регулативом.

 

"Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске истинито и објективно приказује у свим материјалним аспектима финансијско стање имовине и обавеза на крају прошле године и извршење буџета, а у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања", рекао је Радукић посланицима у парламенту Српске образлажући извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора о спроведеној финансијској ревизији у 2018.

Основ за мишљење са резервом, каже Радукић, садржан је у чињеници да исказани буџетски суфицит од 145.061.706 КМ треба умањити за најмање 13.709.893 КМ по основу расхода за обрачунати борачки додатак у износу од 11.405.550 КМ, те расхода по основу одликовања у износу од 3.613.150 КМ.

"Исказани буџетски суфицит треба умањити за отпремнине према одредби члана 182 претходног Закона о раду у износу од 867.095 КМ, затим по основу накнада за адвокатске и друге услуге институција правосуђа у износу од 183.180 КМ, судских рјешења у износу од 871.351 КМ, те осталих више исказаних расхода и издатака за нефинансијску имовину од 3.255.343 КМ и више исказаних буџетских прихода и примитака у износу од 24.910 КМ", навео је Радукић.

Према његовим ријечима, укупан негативан финансијски резултат ранијих година исказан у билансу стања у износу од 1.233.536.221 КМ треба кориговати навише у најмањем износу од 11.213.678 КМ.

Он је нагласио да су од 1. септембра 2018. до 31. августа ове године спроведене 64 финансијске ревизије у складу са плановима ревизијских активности.

"На основу спроведених финансијских ревизија дата су 33 позитивна мишљења за финансијске извјештаје, 23 мишљења са резервом и осам негативних мишљења", додао је Радукић.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Жељка Стојичић каже да је ревизија урадила захтјеван посао и да је њихов извјештај објективан.

"Ревизија је указала на слабост функционисања интерне контроле код појединих буџетских корисника. Било би добро да ове контроле буду спроведене у потпуности, јер сви услови за тако нешто постоје", рекла је Стојичићева.

Посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Зоран Видић сматра да није реално мишљење са резервом које је дато за поједине установе, међу којима је Фонд здравственог осигурања.

"Невјероватно је да тамо гдје су евидентни проблеми буде дато ревизорско мишљење са резервом, а не негативно. Овакве ствари су недопустиве", рекао је Видић. /наставиће се/бон/бој/љљ