ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана09/10/2019

РАЗМОTРЕН ИЗВЈЕШTАЈ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

 

БАЊАЛУКА, 9. ОКTОБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о спроведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за 2018. и Годишњи ревизорски извјештај те службе за ову годину.

 

У Консолидованом годишњем финансијском извјештају за кориснике буџета Српске за 2018. годину дато је мишљење с резервом на финансијске извјештаје, а позитивно ревизорско мишљење на усклађеност активности, трансакција и информација са значајном законском регулативом.

Основ за мишљење са резервом садржан је у чињеници да исказани буџетски суфицит у износу од 145.061.706 КМ треба умањити за најмање 13.709.893 КМ по основу расхода за обрачунати борачки додатак у износу од 11.405.550 КМ, те расхода по основу одликовања у износу од 3.613.150 КМ. /наставиће се/бон/бој/аб