ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Друштво18/10/2019

ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ ДО БОЉИХ УСЛОВА ЗА РАД

 

БАЊАЛУКА, 18. ОКТОБРА /СРНА/ - Одредбама Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити прописано је ново растерећење послодаваца и стварање бољих услова за рад и пословни амбијент.

 

"Предложеним одредбама овог закона послодавцима, корисницима права на рефундацију из важећег Закона у 2020. години биће вршена рефундација накнаде плате у износу од 100 одсто бруто плате, након извршене исплате накнаде плате раднику. Оваквим законским рјешењем смањиће се трошкови породиљског одсуства запослених радница свим послодавцима", речено је Срни у Министарству здравља и социјалне заштите.

Програмом економских реформи Републике Српске за период од 2018. до 2020. године и Меморандумом закљученим између Уније удружења послодаваца и Владе Републике Српске утврђена је обавеза Владе Српске да у трогодишњем периоду у цјелости преузме трошкове накнада бруто плате послодавцима, корисницима рефундације накнаде плате из важећег закона.

Законом о дјечијој заштити послодавцима, корисницима права на рефундацију накнаде плате из овог закона у 2019. години рефундирало се у износу 80 одсто бруто плате, након извршене исплате накнаде плате.

"Овим законом је измијењен услов за остваривање права на матерински додатак за све незапослене породиље без обзира на ранији радни статус. Ако је у вријеме порода породиља незапослена и има пребивалиште у Републици Српској најмање годину дана прије рођења дјетета може остварити право на матерински додатак", појаснили су у Министарству.

Разлог за доношење овог закона је и ефикаснији рад органа који одлучују о правима из дјечије заштите, јер је важећим Законом о дјечијој заштити прописано да центри за социјални рад и службе социјалне заштите спроводе првостепене поступке за признавање права из дјечје заштите, а Јавни фонд за дјечију заштиту је орган који одлучује о жалби у другостепеном поступку.

"Преузимањем надлежности центара за социјални рад и служби социјалне заштите из области дјечије заштите од Фонда, односно његових организационих јединица, знатно ће се олакшати рад центара и служби, а корисници права из дјечије заштите ће брже и на једноставнији начин остварити права из ове области", сматрају у Министарству.

Центри и службе социјалне заштите због превеликог обима посла нису у могућности да у законом прописаном року одлуче о захтјевима странака за остваривање права из дјечије заштите, па се тиме стварају технички проблеми исплате накнада за призната права корисницима, прописаних важећим Законом о дјечијој заштити.

"Послови из области дјечије заштите су центрима и службама, прописани важећим законом, представљали и додатно оптерећење које се огледало у материјалним трошковима у вези са спровођењем поступака за остваривање права из дјечије заштите, те плате и друга примања, у складу са законом и колективним уговором, за запослене раднике у центрима и службама социјалне заштите", наводе из ресорног министарства.

Напомиње се да би се новим законским рјешењем појачала контрола трошења буџетских средстава од Фонда за дjeчију заштиту, намијењених за дјечју заштиту.

У Министарству су навели да је разлог за доношење овог закона и чињеница да одређене категорије незапослених лица, родитељи-његоватељи или његоватељи, који се брину о дјеци са сметњама у развоју или о лицима са инвалидитетом нису у могућности да заснују радни однос и на тај начин обезбиједе себи и породици новчана средства за задовољавање основних животних потребе.

Из наведених разлога, а примјеном стратешког документа Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској од 2017. до 2026. године нормирано је ново право у области дејчије заштите - накнада родитељу-његоватељу или његоватељу.

"Прописивање овог права као законске материје побољшаће се, индиректно, минимална социјална сигурност дјеце са сметњама у развоју, што представља један од циљева и активности предвиђени стратешким документом", рекли су у Министарству.

У Министарству су појаснили да би ново право у области дјечје заштите остваривали, као новчану накнаду, родитељи-његоватељи или његоватељи који се брину о дјеци са сметњама у развоју 24 часа дневно.

Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу ће, како се наводи, заједно са другим примањима по основу признатих права из социјалне и дјечје заштите дјеци са сметњама у развоју, побољшати положај породица које брину о њима.

"Дакле, унаприједила би се подршка биолошкој породици, а увођење новог права за дјецу са сметњама у развоју представља и превенцију смјештаја дјеце са сметњама у развоју у установе социјалне заштите. Самим тим ће се побољшати и материјални положај дјеце са сметњама у развоју, а дјеца остају у својим породицама", истичу из Министарства.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити требало би да се нађе на дневном реду сједнице Народне скупштине Републике Српске 22. октобра.