VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 14/06/2019

"AUTOPUTEVI" NOVIM PROJEKTIMA DOPRINOSE RAZVOJU SRPSKE

 

Kada je riječ o novim projektima, akcenat je na izgradnji auto-puta od Bijeljine do granice sa Srbijom na Rači, koji je odranije u prvoj grupi prioriteta. Sada je dobio poseban značaj jer je krenula inicijativa iz Srbije u okviru izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo. To se poklapa i sa našim planovima i mrežom auto-puteva.

 

Razgovarao: Darko GAVRILOVIĆ

BANjALUKA, 14. JUNA /SRNA/ - Direktor "Autoputeva Republike Srpske" Dušan Topić rekao je da je tokom deset godina rada ovog javnog preduzeća izgrađeno 106 kilometara auto-puteva i pripremljeni novi projekti čiji će rezultat biti savremena saobraćajna infrastruktura u funkciji razvoja Srpske.

Topić je podsjetio da je preduzeće osnovano 1. juna 2009. godine i da model koji je zamišljen prije deset godina veoma uspješno funkcioniše.

"Izgradili smo 106 kilometara auto-puteva. Gradili smo i puštali u saobraćaj dionicu po dionicu i u početku, dok su bile samostalne i nepovezane, auto-put je korišten malim kapacitetom. Od kada smo prošle godine u saobraćaj pustili posljednju dionicu od Drugovića do Prnjavora sve je uvezano u jednu cjelinu od Gradiške do Doboja i to se odrazilo i na broj vozila i prihode koje ubiremo na osnovu putarine", rekao je Topić u intervjuu Srni.

Govoreći o novim projektima, Topić je naglasio da je akcenat na izgradnji auto-puta od Bijeljine do granice sa Srbijom na Rači, koji je odranije u prvoj grupi prioriteta.

"Sada je dobio poseban značaj jer je krenula inicijativa iz Srbije u okviru izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo. To se poklapa i sa našim planovima i mrežom auto-puteva, odnosno planom da auto-putem povežemo Banjaluku i Beograd. Auto-put Banjaluka-Doboj je već izgrađen, a počinje izgradnja dionice na Koridoru 'Pet ce' od Doboja do Vukosavlja. Izgradnja jednog dijela počinje u ponedjeljak, a za drugi dio pregovori sa potencijalnim partnerima su u završnoj fazi", kaže Topić.

On je istakao da je veoma značajna odluka o izradi plana parcelizacije za dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Bijeljina-Rača koja je usvojena na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, jer time Srpska ide u susret aktivnostima koje su potekle iz Srbije.

Topić je podsjetio da je Srbija sa turskom kompanijom "Tašjapi" već ugovorila projektovanje i izgradnju 18 kilometara auto-puta od Kuzmina do Rače, uključujući i most preko rijeke Save na Rači u dužini od 1.300 metara.

"To bi trebalo da bude finansirano kreditnim sredstvima Turske. Srpska je u pregovorima sa Srbijom, Turskom i kompanijom 'Tašjapi'. Osnovna ideja je da pokušamo da preslikamo sličan model ugovaranja koji je realizovala Srbija minimum za dio auto-puta od Rače do Bijeljine, a ako uslovi budu povoljni i ako turski partneri budu zainteresovani da produžimo i od Bijeljine do granice sa Brčko distriktom", pojasnio je Topić.

Prema njegovim riječima, u toku su pregovori o izgradnji trase Vukosavlje-Brčko i dionice na Koridoru "Pet ce" od Johovca do Vukosavlja sa konzorcijumom kineskih kompanija na čijem čelu je "Sinohem".

"Očekujemo da do kraja ovog mjeseca dobijemo ponudu za koncesiju. Za te dionice, a prvenstveno ovu koja se odnosi na dio Koridora 'Pet ce' ranije smo imali kontakte i sa Evropskom investicionom bankom. Kada dobijemo ponudu od kineskih partnera moći ćemo da uporedimo uslove finansiranja sa uslovima koje nudi Evropska banka i opredijelimo se. Najvažnije je da dođemo do dobrog ugovora i dobrih uslova i da što prije krenemo u realizaciju", kaže Topić.

Zbog toga je, kaže on, i dionica Vukosavlje-Brčko pridodata dionici Brčko-Bijeljina-Rača u odluci Narodne skupštine o izradi plana parcelizacije da bi stekli uslove za eksproprijaciju i imali spremne planske dokumente.

Topić je istakao da je izgradnja autoputeva na Koridoru "Pet ce" kroz Srpsku podijeljena u četiri faze, a prva je dionica od Johovca do Rudanke, odnosno od Tovire do Kostajnice. "Za nju je već potpisan ugovor i u ponedjeljak će biti i zvanično obilježen početak radova", rekao je Topić.

On je dodao da je druga faza obilaznica oko Doboja, odnosno dionica Rudanka-Kostajnica-Putnikovo brdo-granica sa Federacijom BiH za koju je prije nekoliko dana potpisan kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 210 miliona evra od čega će za radove u Srpskoj biti usmjereno 150 miliona evra.

"Pripremamo tendersku dokumentaciju da bi u toku godine izabrali izvođača i potpisali ugovor za izvođenje i nadzor radova, a na proljeće mogli početi sa radovima", naglasio je Topić.

Specifičnost ove dionice, dodaje on, jeste da se na njoj nalaze tuneli dužine 1.600 metara, odnosno 780, vijadukt i veliki zasjek sa visokim potpornim zidom zbog čega je cijena nešto veća.

"Druga specifičnost je što kroz drugi tunel prolazi međuentitetska linija tako da je to u administrativnom smislu malo komplikovano. Pošto je manji dio tunela u FBiH dogovorili smo se da naša strana uključi u tender i taj dio tunela da bi bio jedan izvođač i nadzorni organ, i da bi radovi tekli normalno, a FBiH će plaćati dio koji se odnosi na taj entitet", rekao je Topić i dodao da su dionice od Johovca do Vukosavlja obuhvaćene fazama tri i četiri.

Prema njegovim riječima, nakon izgradnje auto-puteva Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj okrenuli su se ka drugom krugu prioriteta gdje su podjednako važni auto-putevi Banjaluka-Prijedor, Banjaluka-Mlinište i trasa od Banjaluke preko Bijeljine prema Srbiji.

"Paralelno smo krenuli u pregovore sa različitim partnerima za sve tri dionice. Najbrži smo bili u pregovorima za auto-put Banjaluka-Mlinište i sa kineskom kompanijom 'Sinohidro' smo ispregovarali veoma povoljan preferencijalni kredit Kineske državne banke i parafirali ugovor, ali je 'zapelo' kod običnog pisma podrške koje je Savjet ministara trebalo da pošalje Kineskoj državnoj banci. Tri godine tapkamo u mjestu i nadam se da će taj proces biti otkočen kada bude formiran novi Savjet ministra jer je kineska strana i dalje zainteresovana", naglasio je Topić.

Govoreći o pripremama za izgradnju auto-puta Banjaluka-Prijedor, Topić je rekao da su pronašli kineskog partnera i po sistemu javno-privatnog partnerstva došli do veoma dobrog modela i povoljne ponude koju je prihvatila Vlada i potpisan je koncesioni ugovor.

"Kinezi su počeli sa izradom projekta, a mi sa pripremama za eksproprijaciju i sve ide planiranim tokom. Dok to traje mi smo se okrenuli auto-putu od Bijeljine prema Rači. Najvažnije je da Srbija ne čeka na nas, za početak je akcenat da se krene sa izgradnjom mosta, a u međuvremenu ćemo i mi i Srbija sprovoditi procedure koje su neophodne da bismo kasnije krenuli i u izgradnju trase auto-puta", kaže Topić.

On je dodao da je pri kraju tenderski postupak za izgradnju mosta na Savi u Gradišci koji će auto-put Banjaluka-Gradiška povezati sa auto-putem Beograd-Zagreb.

"Hrvatska je donijela odluku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču. Sve je potrajalo jer komisija koja je pregledala ponude htjela je da bude sigurna da neće biti iznenađenja kada se uđe u žalbeni period. Ne očekujem komplikacije i vjerujem da će biti stvoreni uslovi za potpisivanje ugovora sa izvođačem radova. Paralelno sa tim biće izabran nadzorni organ i očekujem da će tokom ljeta biti potpisani ugovori i sa izvođačem i sa nadzornim organom kako bi počela izgradnja", navodi Topić.

Na pitanje kada će biti uspostavljen zatvoreni sistem naplate putarine na auto-putevima koji su u upotrebi, Topić je istakao da bi to trebalo da bude završeno najkasnije do kraja ljeta.

"Biće završena izgradnja naplatnih kućica u Čatrnji, Novoj Topoli i Aleksandrovcu i instalacija opreme koja će biti povezana sa sistemom koji već radi. Tada će biti zatvoren sistem na auto-putu Banjaluka-Gradiška kao što je već urađeno na auto-putu Banjaluka-Doboj. Zatvoreni sistem je najpošteniji jer svako plaća putarinu u skladu sa kilometražom koju pređe. Kada to završimo biće demontirane privremene naplatne kućice u Mahovljanima", rekao je Topić.