VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija11/09/2019

MIŠIĆ: DONIJETI PLAN ZA POVEĆANjE PLATA OD NAJMANjE 10 ODSTO GODIŠNjE

 

TESLIĆ, 11. SEPTEMBRA /SRNA/ - Savez sindikata Republike Srpske dostaviće sutra na razmatranje dokument Vladi Srpske za održavanje tematske sjednice o pravima radnika, sa zahtjevom da Vlada donese trogodišnji dokument o povećanju plata za najmanje 10 odsto godišnje, rekla je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

 

"Bez takvog dokumenta mi ćemo imati situaciju kakvu imamo sada, da poslodavci gube volju da pregovaraju o kolektivnom ugovoru, da pričaju da treba povećati plate kao da će to neko drugi uraditi umjesto njih", rekla je Mišićeva i navela da od Vlade Srpske, kao socijalnog partnera, očekuje da prihvati dokument.

Mišićeva je nakon današnje sjednice Predsjedništva Saveza sindikata u Tesliću rekla novinarima da očekuje da će povećanje plata promijeniti trenutnu sliku kretanja radne snage u Srpskoj.

"Cilj je da se poveća najniža plata, da se povećaju sektorske plate i da radnici budu više motivisani, a da poslodavci ne budu sebični i da ne koriste sve benefite koje im daje država, a nisu spremni da svoju dobit dijele radnicima", rekla je Mišićeva.

Ona je danas predstavila dokument "Veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika u Republici Srpskoj", za koji kaže da je proizvod ljetne kampanje koju je realizovao ovaj sindikat i koji će sutra biti upućen Vladi Republike Srpske.

Prema njenim riječima, prvi dio dokumenta čine rezultati istraživanja plata i položaja radnika u Srpskoj, drugi se tiče mjera Vlade Srpske da se zaustavi odlazak radnika, a treći je prijedlog zaključaka.

Mišićeva je pojasnila da se u dokumentu predstavlja socijalno-ekonomsko stanje u Republici Srpskoj u proteklih 10 godina.

"Moram priznati, kada smo sve stavili na papir, da je Vlada Srpske prilično bila naklonjena u ovom periodu prema poslovnoj zajednici bez obzira što oni svakodnevno kukaju kako je teško i kako se mora nešto uraditi za privredni ambijent. Mi to podržavamo, ali pokazatelji su sasvim drugačiji", istakla je Mišićeva.

Ona je navela da se više od milion KM godišnje slije u privatni sektor s namjerom da se povećaju plate i stvore bolji uslovi privređivanja.

Mišićeva je rekla da je "u posljednjih 10 godina godišnje plata rasla samo 12 KM".

"Ako odbijemo onih 30 KM koje je dala Vlada kroz neoporezivi dio plate, onda su poslodavci godišnje izdvajali samo 12 KM na povećanje plata radnika i to se kasnije manifestovalo kroz povećanje prosječne plate, a prosječna plata ne znači nužno da su povećane one najniže plate, a to su oni radnici koji rade za 450 KM u pedesetočasovnoj radnoj sedmici, a ne četrdesetočasovnoj", izjavila je Mišićeva.

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će ovaj sindikat dostaviti na razmatranje Vladi i svoj prijedlog programa globalnih i sektorskih mjera za Vladin program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godine.

Stanković je naveo da su mjere, koje su u skladu sa potpisanim Memorandumom sa Vladom Srpske za period 2018-2020. godine, podijeljene u tri grupe - zakonodavne, strateške i socijalni dijalog.

On je rekao da u okviru zakonodavnog dijela sindikat insistira na donošenju zakona o radu, posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kao i zakona o inspekciji, koji su u proceduri.

Prema njegovim riječima, između ostalog, insistira se i na zakonima o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju,kao i mobingu, te zakonu o udruženjima i fondacijama.

Strateške aktivnosti predviđaju donošenje strategije o bezbjednosti i zaštiti zdravlja na radu, kao i programa socijalnog zbrinjavanja radnika.

"U oblasti socijalnog dijaloga mi želimo zaključivanje kolektivnih ugovora - opšteg i posebnog, kako bi Inspektorat i Poreska uprava mogli da kontrolišu obračun i visinu plate jer nam sadašnje stanje govori da, nažalost, većina poslodavaca, naročito u privatnom sektoru, isplaćuju najnižu platu i za srednju stručnu spremu, kvalifikovane radnike, pa čak i visoku stručnu spremu", rekao je Stanković.

On je dodao da Savez sindikata želi i novi sistem isplate plata jer trenutno zakonski sistem ima 15 definicija plata, što uzrokuje konfuziju, a poslodavci interne akte, pojedinačne odluke i ugovore o radu koriste da utvrđuju visinu plata radnicima u Srpskoj.

Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske održana je u hotelu "Kardijal" u Banji Vrućici u Tesliću.