VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana12/09/2019

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA U PRVOM POLUGODIŠTU

 

BANjALUKA, 12. SEPTEMBRA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske usvojila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 1. januar - 30. jun ove godine, u kojem je navedeno da su prihodi i primici planirani budžetom u tom periodu ostvareni u iznosu od 1.647.900.000 KM, što predstavlja 101 odsto u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

 

Budžetski prihodi u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 1.386.300.000 KM, što predstavlja 99 odsto u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

"Rashodi i izdaci planirani budžetom u prvih šest mjeseci ove godine iskazani su u iznosu od 1.550.400.000 KM, što predstavlja 95 odsto u odnosu na budžet za prva dva kvartala", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela i odluku o formiranju Koordinacionog tijela za saradnju u oblasti obrazovanja i sprovođenja reforme obrazovanja Republike Srpske.

Zadaci Koordinacionog tijela odnose se na zajedničko, kontinuirano, koordinisano i integrisano djelovanje s ciljem sprovođenja reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja u Republici Srpskoj, usklađivanje upisnih politika prilikom upisa u srednje škole i studenata na visokoškolske ustanove, jačanje integrisanog pristupa djelovanja sektora vaspitanja i obrazovanja, naučnog razvoja i informacionog društva, te privrede i preduzetništva u procesu reforme predškolskog, osnovnog, srednjeg vaspitanja i obrazovanja i visokog obrazovanja.

Među zadacima su i jačanje preduzetničko-inovativne komponente u vaspitno-obrazovnom procesu, rad na povezanosti obrazovanja i potreba tržišta rada s ciljem osmišljavanja fleksibilnijih modela školovanja, predlaganje eksperimentalnih pristupa u vaspitno-obrazovnom sistemu, podsticanje učešća privrede u formulisanju obrazovnih politika, a posebno obezbjeđivanja praktične nastava za srednjoškolce i studente.

Kao zadaci su predviđeni i rad na podizanju kvaliteta rada nastavnika i stručnih saradnika kroz inicijalno obrazovanje i kontinuirani profesionalni razvoj kroz iniciranje modernizacije studijskih programa s ciljem obezbjeđivanja praktičnih znanja i sticanja kompetencija za vaspitno-obrazovni rad, fleksibilnost u prilagođavanju novim tendencijama u obrazovanju, odnosno obrazovanje kvalitetnog stručnog kadra.

U odluci je navedeno da se zadaci odnose i na praćenje i koordinacija rada stručnih tijela imenovanih za utvrđivanje i donošenje Kvalifikacionog okvira Republike Srpske, saradnju u izradi propisa iz zajedničke nadležnosti, ostvarivanje saradnje prema drugim ministarstvima, organima i institucijama.

Koordinaciono tijelo čine predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Srpske i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

U sastavu ovog tijela biće ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ministar prosvjete i kulture, ministar privrede i preduzetništva, pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo - resor za visoko obrazovanje, pomoćnik ministra prosvjete i kulture - resor za predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva - resor za privredni razvoj.

Vlada Srpske donijela je i rješenje o imenovanju članova Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja.