VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana18/09/2019

USAGLAŠAVANjE ZAKONSKIH ODREDABA SA ODLUKAMA USTAVNOG SUDA

 

BANjALUKA, 18. SEPTEMBRA /SRNA/ - Cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima je usaglašavanje zakonskih odredaba sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske, čime će biti omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara.

 

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović podsjetio je da je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbe pojedinih članova postojećeg Zakona o notarima koje se tiču uslova za obavljanje službe notara, potrebe za notarskim pomoćnicima i uslova za njihovo imenovanje, kao i plata notarskih pomoćnika.

"Usklađivanjem navedenog zakona sa odlukom Ustavnog suda, koje se odnosi na imenovanje notara, biće omogućeno raspisivanje javnog konkursa za izbor potrebnog broja notara, čime bi trebalo da bude obezbijeđeno da sva notarska sjedišta imaju potreban broj notara, a samim tim i jednake uslove pod kojima privredni subjekti i građani u Republici Srpskoj ostvaruju zakonom zagarantovana prava", rekao je Kasipović u Narodnoj skupštini, obrazlažući navedeno zakonsko rješenje.

On kaže da je u periodu od stupanja na snagu odluke Ustavnog suda Republike Srpske za određeni broj notara utvrđeno da im je prestala služba ili će u najskorije vrijeme prestati zbog zakonom propisanih uslova, odnosno navršavanja 65 godina.

Kasipović je istakao da je formirana radna grupa za izradu novog zakona o notarima.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković smatra da bi notar trebalo da pribavlja zemljišnoknjižne i katastarske podatke da bi bile izbjegnute malverzacije prilikom prometa nekretnina.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Gordana Vidović rekla je u raspravi o zakonskom rješenju da je do sada trebalo da bude sačinjen novi zakon o notarima, jer je postojeći 11 puta mijenjan.

"Broj notarskih pomoćnika mora da određuje Ministarstvo pravde, a ne Notarska komora, kako je propisano zakonom. Prilikom izrade novog zakona ovaj prijedlog bi morao da bude prihvaćen", smatra Vidovićeva.

Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović kaže da notari ne žele da rade u siromašnim i opustošenim opštinama, te da se sa ovim problemom mora suočiti resorno ministarstvo.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima po hitnom postupku.

Na zahtjev Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini data je polučasovna pauza. /nastaviće se/bon/boj/dad