VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo19/09/2019

U PROŠLOJ GODINI 74 LICA DOBILA IZBJEGLIČKI STATUS

 

SARAJEVO, 19. SEPTEMBRA /SRNA/ - Savjet ministara u tehničkom madatu usvojio je danas izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za prošlu godinu u kojem je navedeno da su 74 lica bila sa priznatim izbjegličkim statusom i 38 stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbjeđuje smještaj u izbjegličko-prihvatnom centru "Salakovac" u Mostaru, gdje borave 22 izbjegla lica sa priznatim statusom, a preostalih 90 je smješteno u privatnom smještaju, uglavnom na području Kantona Sarajevo.

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom ovo ministarstvo je u 2018. godini izdvojilo 47.146 KM, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite za ove kategorije Ministarstvo je utrošilo 69.358 KM, i to na ime ograničene finansijske pomoći, stalne novčane pomoći, jednokratne pomoći, dječijeg dodatka i smještaja u ustanove socijalne zaštite.

Izbjeglice i stranci pod supsidijarnom zaštitom ostvaruju i prava na obrazovanje, tako da je školsku 2018/2019. godinu pohađalo 28 djece.

Na današnjoj sjednici usvojen je izvještaj o prihvatu i integraciji državljana koji se vraćaju u BiH na osnovu Sporazuma o readmisiji za 2018. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

U 2018. godini evidentiran je povratak 1.034 lica, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH primilo najavu povratka 481 lica.

U odnosu na prethodnu godinu evidentirano je smanjenje ukupnog broja povrataka, ali je povećan broj povrataka osjetljivih kategorija koje iziskuju dodatnu asistenciju.

Udio lica do 18 godina i starijih od 60 godina među povratnicima je 38 odsto /183 lica/, a najviše lica vraćeno je iz Njemačke /313/ i Francuske /90/.

Prema dostupnim podacima Evrostata, trenutno se u zemljama EU nalazi 14.700 tražilaca azila porijeklom iz BiH.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, dao je saglasnost za imenovanje brigadira Vladislava Filipova na dužnost vojnog i vazduhoplovnog atašea Ruske Federacije za BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

Na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, Savjet ministara dao je saglasnost za glasanje državljana Poljske povodom održavanja parlamentarnih izbora.

Poljski građani koji stalno ili privremeno borave na teritoriji BiH mogu glasati 13. oktobra u prostorijama Ambasade Poljske u Sarajevu.