VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija19/09/2019

O FINANSIRANjU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNjE BiH I CRNE GORE

 

SARAJEVO, 19. SEPTEMBRA /SRNA/ - Savjet ministara u tehničkom mandatu utvrdio je danas prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH - Crna Gora, čiji je ključni cilj održivi razvoj prekograničnog područja između BiH i Crne Gore.

 

Ukupno procijenjeni troškovi ovog programa iznose 1.411.764 evra, pri čemu je doprinos EU definisan u iznosu 1,2 milijarde evra iz IPA sredstava, dok učešće BiH i Crne Gore iznosi 211.764 evra, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Utvrđen je i prijedlog sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na granici kojim je definisano redovno i vanredno održavanje, kao i rekonstrukcija 10 mostova na granici preko Save, Une, Maljevca i Korane.

Prema ovom sporazumu, BiH i Hrvatska će obavljanje radova i troškova redovnog održavanja dijeliti srazmjerno po pola.

Na današnjoj sjednici utvrđen je prijedlog ugovora o grantu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu dva miliona evra namijenjenih za smanjenje gubitaka vode iz regionalnog vodovoda Plava voda s ciljem obezbjeđenja pouzdanog i dugoročnog snabdijevanja vodom za opštine Travnik, Zenica, Busovača i Novi Travnik.

Utvrđen je i prijedlog ugovora o zajmu pet miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju regionalne deponije u Živinicama.

Savjet ministara u tehničkom mandatu donio je novi Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja koji će zamijeniti stari pravilnik iz 1988. godine.

Pravilnikom se, između ostalog, propisuje da svi psi stariji od tri mjeseca moraju biti vakcinisani protiv bjesnila.

Takođe se definiše da se klinički zdravi psi i mačke koji povrijede ljude moraju posmatrati tokom 10 dana u nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi.

Pravilnikom je propisan i postupak utvrđivanja bjesnila divljači, te definisana mogućnost zabrane njenog lova.

Usvojen je i Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama kokcidiostatika u mesu peradi koji su posljedica ishrane peradi hranom koja sadrži kokcidiostatike, radi zaštite zdravlja potrošača.

Pravilnikom se uspostavlja kontrola kokcidiostatika u proizvodima od peradi, koji se koriste kao aditivi u hrani za tovne piliće, što dosadašnjim propisima nije bilo regulisano.

Savjet ministara donio je danas odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u ovoj godini za uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje, čime se izašlo u susret zahtjevima domaćeg proizvođača jer se ovaj repromaterijal ne može nabaviti na domaćem tržištu po prihvatljivim cijenama.

Uvezeni šećer biće korišten za preradu na kapacitetima instalisanim u BiH, a sva nabavljena roba u okviru uvoznih kvota podliježe strogom carinskom nadzoru krajnje upotrebe.

Savjet ministara u tehničkom mandatu utvrdio je prijedlog sporazuma između BiH i Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum u oblasti odbrambene industrije, a usvojen je i prijedlog druge izmjene Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve koji predviđa obezbjeđenje dodatnih 100.000 dolara od Američke agencije za razvoj /USAID/ za nevladine organizacije koje se bave problemima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.