VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana09/10/2019

MIŠLJENjE SA REZERVOM NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Glavni revizor Republike Srske Jovo Radukić izjavio je u Narodnoj skupštini da je u konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Srpske za 2018. godinu dato mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno revizorsko mišljenje na usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija sa značajnom zakonskom regulativom.

 

"Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske istinito i objektivno prikazuje u svim materijalnim aspektima finansijsko stanje imovine i obaveza na kraju prošle godine i izvršenje budžeta, a u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja", rekao je Radukić poslanicima u parlamentu Srpske obrazlažući izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora o sprovedenoj finansijskoj reviziji u 2018.

Osnov za mišljenje sa rezervom, kaže Radukić, sadržan je u činjenici da iskazani budžetski suficit od 145.061.706 KM treba umanjiti za najmanje 13.709.893 KM po osnovu rashoda za obračunati borački dodatak u iznosu od 11.405.550 KM, te rashoda po osnovu odlikovanja u iznosu od 3.613.150 KM.

"Iskazani budžetski suficit treba umanjiti za otpremnine prema odredbi člana 182 prethodnog Zakona o radu u iznosu od 867.095 KM, zatim po osnovu naknada za advokatske i druge usluge institucija pravosuđa u iznosu od 183.180 KM, sudskih rješenja u iznosu od 871.351 KM, te ostalih više iskazanih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu od 3.255.343 KM i više iskazanih budžetskih prihoda i primitaka u iznosu od 24.910 KM", naveo je Radukić.

Prema njegovim riječima, ukupan negativan finansijski rezultat ranijih godina iskazan u bilansu stanja u iznosu od 1.233.536.221 KM treba korigovati naviše u najmanjem iznosu od 11.213.678 KM.

On je naglasio da su od 1. septembra 2018. do 31. avgusta ove godine sprovedene 64 finansijske revizije u skladu sa planovima revizijskih aktivnosti.

"Na osnovu sprovedenih finansijskih revizija data su 33 pozitivna mišljenja za finansijske izvještaje, 23 mišljenja sa rezervom i osam negativnih mišljenja", dodao je Radukić.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić kaže da je revizija uradila zahtjevan posao i da je njihov izvještaj objektivan.

"Revizija je ukazala na slabost funkcionisanja interne kontrole kod pojedinih budžetskih korisnika. Bilo bi dobro da ove kontrole budu sprovedene u potpunosti, jer svi uslovi za tako nešto postoje", rekla je Stojičićeva.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Vidić smatra da nije realno mišljenje sa rezervom koje je dato za pojedine ustanove, među kojima je Fond zdravstvenog osiguranja.

"Nevjerovatno je da tamo gdje su evidentni problemi bude dato revizorsko mišljenje sa rezervom, a ne negativno. Ovakve stvari su nedopustive", rekao je Vidić. /nastaviće se/bon/boj/ljlj