VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana05/12/2019

DAVIDOVIĆ: ZAKON UREĐUJE RAZVOJ ŠIROKE BAZE ŠKOLSKOG SPORTA

 

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Sonja Davidović rekla je da se Nacrtom zakona o sportu na kvalitetniji način uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoj široke baze školskog i univerzitetskog sporta.

 

Obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Davidovićeva je istakla da se ovim aktom uređuje sistem organizacije sporta i drugih pitanja od značaja za sport u Srpskoj.

Davidovićeva je rekla da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona potreba za unapređenjem razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske.

"Ovim nacrtom zakona u odnosu na važeći Zakon jasnije se uređuju prava i obaveze sportista u okviru sportskih klubova, te uspostavlja jasan i precizan odnos između sportista i klubova za određenu sportsku granu kako bi se otklonile poteškoće u primjeni zakona", istakla je Davidovićeva.

Davidovićeva je rekla da se novim zakonskim rješenjima na kvalitetniji način uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno bolja organizacija i definisanje sportskih saveza, te adekvatna zdravstvena zaštita i preventiva kroz obezbjeđenje minimuma zdravstvenih pregleda za sportiste do 18 godina, sportiste sa invaliditetom i kategorisane sportiste.

Ona je rekla da se ovim zakonskim rješenjem uređuje mogućnost transformacije manjeg broja najvećih i najuglednijih klubova Republike Srpske u sportska privredna društva, stručni rad sa sportistima, posebno sa najmlađima i uvođenje u sistem škola sporta i kontrole nad radom ovih specifičnih sportskih organizacija, licenciranje trenera, stipendranje sportista do navršene 24 godine života, te pravovremena kontrola rada sportskih organizacija kroz rad sportske inspekcije.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je redovna pauza do 17.00 časova. /nastaviće se/mis