VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana06/12/2019

RAZMOTREN NACRT IZMJENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske radi potrebe daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja, dogradnje i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u toj oblasti s ciljem lakše i potpunije primjene u praksi.

 

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Zoran Babić rekao je, obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini, da je njime propisana obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija.

On je istakao da se predloženim izmjenama uvodi odredba da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara /koji pružaju usluge trećim licima putem registrovane djelatnosti/ mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo.

"Navedenim izmjenama pristupilo se u cilju postizanja boljeg kvaliteta pružanja računovodstvenih usluga", rekao je Babić.

On je dodao da cilj nacrta izmjena ovog zakona nije bio da se ugrožava bilo čiji rad, pa ni sertifikovanih računovodstvenih tehničara.

"Pokušaj je bio da uozbiljimo profesiju u oblasti računovodstva i da na viši nivo podignemo rad profesionalnih agencija koje pružaju računovodstvene usluge trećim licima", rekao je Babić.

U obrazloženju ovog nacrta zakona navodi se da su za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja detaljnije utvrđeni uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima, koje se izdaju na period od tri godine i mogu se obnoviti na njihov zahtjev.

"Privredno društvo za reviziju obavezno je da se osigura od rizika odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti za koju je registrovano, tako da se predlaganjem ovakvog rješenja obezbjeđuje veća sigurnost i kvalitet usluge prilikom vršenja revizije", navodi se u obrazloženju.

Ovim zakonom detaljnije se uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora.

"Nadzor nad radom društva za reviziju i ovlašćenih revizora obavljaju ovlašćena lica Ministarstva finansija, po posebnom ovlašćenju ministra za vođenje postupka i donošenja rješenja, a koja su nezavisna u odnosu na subjekte nadzora i ispunjavaju propisane uslove", navodi se u tekstu ovog zakona.

Zakonom su proširene nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske koji će, pored do sada propisanih nadležnosti, razmatrati plan nadzora i izvještaje o sprovedenom nadzoru nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora kojeg sprovodi Ministarstvo, zatim opšta akta profesionalnog udruženja, godišnji izvještaj o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije koje priprema profesionalno udruženje, te davati mišljenja i prijedloge na godišnji plan kontinuirane edukacije koju sprovodi profesionalno udruženje.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić rekla je da je cilj uvođenja odredbi da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo bio postizanje većeg kvaliteta u ovoj oblasti, ali da će to, ipak, suziti djelovanje ovih tehničara.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je da Klub poslanika SNSD-a u vezi s ovim aktom predlaže zaključke prema kojima "Narodna skupština predlaže da se ovaj nacrt zakona uputi u stručnu raspravu u trajanju od 60 dana, te da se za njeno sprovođenje zadužuju Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine".

On je rekao da u stručnoj raspravi studiozno i pažljivo treba razmotriti i odredbe da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, a što će ograničiti njihovo djelovanje.

Žunić je naglasio da SNSD insistira da član 4 predmetnog Zakona bude razmotren jer bi usvajanjem ovakvog akta u prijedlogu bilo oštećeno najmanje 200 stručnih ljudi u Srpskoj koji u ovoj oblasti rade kvalitetno.

"Nije cilj da u oblasti računovodstva dobijemo monopoliste koji neće raditi kvalitetno, a moći će da stave potpis na neki papir iako ga nisu dobro i kvalitetno pregledali. Ovdje treba poštovati struku i znanje, a ne papir", rekao je Žunić.

I šef Kluba poslanika DNS-a Darko Banjac ocjenjuje da je ovje riječ o 200 ljudi koji danas stručno rade računovodstveni posao.

"Ne postoji nijedan razlog da i dalje ne rade taj posao. Takođe, ne bi bilo dobro opterećenje za privredu jer bi određena lica i agencije mogle da neke usluge koje su koštale 100 ili 200 KM sada naplaćuju 600 ili 1.000 KM", rekao je Banjac.

I poslanik SDS-a Zoran Vidić naglašava da nije pošteno što se izmjenama ovog zakona sužava i ograničava prostor za djelovanje računovodstvenih tehničara koji na kvalifikovan način pružaju knjigovodstvene usluge.

"Nepošteno je da im ubijamo preduzetnički duh. Oni treba da rade, ostvaruju prihode i plaćaju obaveze Srpskoj", rekao je Vidić.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović dao je kratku pauzu nakon koje će u 12.10 časova poslanici glasati o apsolviranim tačkama dnevnog reda osme redovne sjednice. /nastaviće se/boj/mis/mir