VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 17/01/2020

SKRIVENO PRIRODNO BLAGO - JAMA LEDANA

 

Prema veličini i atraktivnosti ledenih naslaga, predstavlja najznačajniji otkriveni speleološki objekat u Republici Srpskoj. Ledena masa formirana je od desetina slojeva leda, čiji su bregovi visine do 15 metara

 

Priredila: Draga LEKIĆ

RIBNIK, 17. JANUARA /SRNA/ - Jama Ledana je najveći ledeni podzemni objekat Republike Srpske koji se nalazi na južnim padinama planine Bobija u mjestu Vučja poljana na području opštine Ribnik.

Jama je duboka 180 metara i okružena bujnim četinarskim šumama.

Direktor Kulturno-sportskog centra "Ribnik" geograf-turizmolog Svjetlana Elez priča za Srnu da je područje jame Ledana izuzetno.

"Potpuno je sačuvana u izvornom obliku, a pojedini elementi reljefa i oblici leda predstavljaju rijetkost svojom pojavom i načinom izraženosti koji je obilježen kao geonaslage", objašnjava Elezova.

Ona dodaje da je velika ledena masa formirana od desetina slojeva leda različitih debljina, a bregovi od leda su visine do 15 metara.

Unutrašnjost pećine još nije dovoljno istražena i predstavlja interesantan speleološki fenomen koji pokazuje razvoj ledenih naslaga i nakita u ledu nastalih usljed specifičnosti morfoloških klimatskih uslova, navodi Elezova.

Prema njenim riječima, balvani koji se nalaze na ulazu jame služili su lokalnom stanovništvu za iznošenje leda prije pojave rashladnih uređaja.

"Zapravo, tadašnje lokalno stanovništvo je, nakon što bi izvuklo komade leda iz jame, iste stavljalo u prtene vreće u kojima se nalazila piljevina, vjerujući da će tako led duže trajati, te ih u zaprežnim kolima vozilo u obližnju varoš i prodavalo poslastičarima", priča Elezova.

Ona ističe da BiH karakteriše pripadnost Dinaridima, gdje su podzemni objekti karakteristični po raznolikosti podzemnih bioloških vrsta među prvima u svijetu.

"Na dinarskom masivu nalaze se neke od najdubljih jama u Evropi i svijetu. Veliki potencijal se nalazi baš u BiH jer veliki broj podzemnih objekata još nije istražen. Jedan od njih je i jama Ledana", priča Elezova.

Jama Ledana je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i prirodno je dobro treće kategorije.

Vlada Republike Srpske je 26. septembra 2012. godine donijela odluku o zaštiti, te je jama Ledana stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode, odnosno podzemni oblik karstnog reljefa sa vertikalnim ulazom i velikim horizontalnim podzemnim galerijama.

I kao takva, po veličini i atraktivnosti ledenih naslaga predstavlja najznačajniji otkriveni speleološki objekat u Srpskoj.