VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana12/03/2020

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANjU OTPADOM

 

BANjALUKA, 12. MARTA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom kojima se preciziraju dužnosti jedinica lokalne samouprave, naročito za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada.

 

Odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno su uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

"Proizvođač proizvoda treba da koristi tehnologije i razvija proizvodnju racionalnim korišćenjem prirodnih resursa, da podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da proizvođač u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu.

Proizvođač je odgovoran za stavljanje na tržište proizvoda i ambalaže koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine zbog potrebe dodatnog usklađivanja odredaba ovog zakona sa izvorima prava EU kojim se uređuje ova oblast.

Propisano je uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema zaštite životne sredine Republike Srpske, koji će voditi Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona biće omogućeno uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite životne sredine na teritoriji Srpske.