VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika13/03/2020

VIRUS KORONA NA GLOBALNOM NIVOU UTICAĆE NA EKONOMIJU I PRIVREDU

 

BANjALUKA, 13. MARTA /SRNA/ - Izvršni komitet SNSD-a zaključio je da će pandemija virusa korona na globalnom nivou uticati na ekonomska i privredna kretanja, što će se odraziti na pad ekonomije Republike Srpske, a najviše će biti pogođeni transport, turizam i prerađivačka industrija, dok će posljedice imati i na smanjenje likvidnosti, rast nivoa rizičnih kredita i kamata.

 

Na današnjoj sjednici zaključeno je da ova stranka podržava politiku Vlade Srpske na planu odnosa prema pojavi virusa korona, kao i formiranje štaba za saradnju sa privredom u okviru kojeg postoji posebno odjeljenje za komunikaciju.

"Izvršni komitet SNSD-a očekuje da će javna preduzeća na koja je naslonjen realni sektor s ciljem održavanja nivoa zaposlenosti, izvršiti maksimalnu mobilizaciju i omogućiti snabdijevanje realnog sektora, bez obzira na međusobna potraživanja i obaveze", navodi se u zaključcima.

Izvršni komitet SNSD-a očekuje da će Agencija za bankarstvo Republike Srpske uvesti privremene mjere za kreditne obaveze klijenata koji su ugroženi usljed korona virusa, utvrđivanja praga dozvoljenog kašnjenja klijenata čija je poslovna i kreditna sposobnost ugrožena, uvođenje moratorijuma na kreditne obaveze i restrukturisanje kredita i davanje drugih olakšica.

"Izvršni komitet SNSD-a očekuje od bankarskog sektora primjenu privremenih mjera koju je donijela Agencija za bankarstvo, aktivno podsticanje klijenata da koriste elektronske servise bez dolaska u banku, kreiranje povoljnih kreditnih linija za budžetske institucije, čija je namjena finansiranje aktivnosti u borbi protiv virusa korona", navodi se u zaključcima.

Izvršni komitet SNSD-a očekuje da Centralna banka BiH smanji negativne stope na sredstva preko obavezne rezerve kao mjere za ublažavanje posljedica troškova bankarskog sektora i kao podsticajne mjere bankama za kreiranje povoljnih kreditnih linija, čija je namjena prevencija i saniranje posljedica virusa korona, te dio sredstava preko obavezne rezerve usmjeri na podršku budžetima i klijentima ugroženim posljedicama virusa.

U zaključcima se navodi da Izvršni komitet SNSD-a podržava politiku Vlade Republike Srpske da do 30. juna odgodi plaćanje poreza na dobit i drugih obaveza po završnom računu za 2019. godinu, te smatra da je neophodno isplatiti povrat poreza i doprinosa za povećanje plata u prošloj godini i da je neophodno da isplata počne od ponedjeljka, 16. marta.

Hitnim se smatra i smanjenje parafiskalnih nameta i da primjena počne od aprila.

Izvršni komitet SNSD-a traži hitno rješavanje problema transporta robe iz Republike Srpske /BiH/ kroz treće zemlje i očekuje od predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije da u koordinaciji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH utvrdi neophodne mjere.

Od nadležnih organa se traži da preduzmu sve neophodne mjere u pogledu održavanja stabilnosti tržišta roba široke potrošnje i medicinskih sredstava, a potrebno je da se ograniče marže i da se održi visok nivo saradnje sa sektorom trgovine.

Izvršni komitet SNSD-a smatra da Vlada Republike Srpske jedinstveno reguliše rad prodavnica široke potrošnje i njihovo radno vrijeme.

Upućena je podrška Investiciono-razvojnoj banci /IRB/ Republike Srpske da stavi moratorijum na povrat dospijelih obaveza privrednih subjekata i banaka do 30. juna.

Zaključeno je i da je funkcionisanje institucija na nivou BiH ugroženo upornim protivustavnim djelovanjem SDA, što traje u kontinuitetu od zaključenja Dejtonskog sporazuma, a intezivirano je od izbora 2014. godine.

"Tako je SDA, uzimajući SDS i PDP kao izborne gubitnike u parlamentarnu većinu i u Savjet ministara, grubo prekršila ustavne principe uređenja BiH. Takva vlast nakon zauzimanja mjesta u svim ustanovama na nivou BiH pokazala je nefunkcionalnost i nesposobnost, što je BiH dovelo do udaljavanja od evropskog puta i mjesta na začelju ne samo u regionu, već i u Evropi", navodi se u zaključcima.

Izvršni komitet SNSD-a zaključio je i da je vlast SDA-SDS-PDP činila štetu pravima i interesima Republike Srpske, protiveći se aktima Narodne skupštine Republike Srpske i drugih organa Srpske.

U zaključcima je ocijenjeno da je SDA, blokirajući izbor organa vlasti na nivou BiH, sprečavala da SNSD sa koalicionim partnerima kao pobjednicima na izborima 2018. godine ostavri učešće u vlasti na nivou BiH, što je obaveza nakon svih izbora.

"Cilj SDA je bio zadržati po svaku cijenu SDS i PDP kao svoje lojalne saradnike u nanošenju štete Republici Srpskoj, kao što su to zajedno činili kroz zabranu 9. januara kao Dana Republike, zabranu referenduma, lažiranju rezultata popisa stanovništva, onemugućavanju projekata", navodi se u zaključcima sa sastanka.

Zaključeno je i da su u SDA odugovlačili izbor predsjedavajućeg i ministara u Savjet ministara, što i dalje čine neizborom ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, iako ne postoje zakonske smetnje, neimonovanjem direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, iako je završen postupak i predložen kandidat iz Srpske.

Izvršni komitet SNSD-a zaključio je i da, osim blokada prema Srpskoj, SDA suprotno volji srpskog i hrvatskog naroda, nameće svoje podobne Srbe i Hrvate, sprečavajući donošenje zakona kojima bi se to onemogućilo, a time blokiraju izbor organa Federacije BiH /FBiH/.

Ovo stranačko tijelo SNSD-a podsjeća i da je, zbog upornog kršenja Ustava BiH, kojeg vrši Ustavni sud BiH, a povodom ukidanja prava Srpske na poljoprivredno zemljište, Narodna skupština Srpske zaključcima od 17. februara obavezala sve predstavnike Srpske u zajedničkim organima da predlože i podrže zakon o zamjeni stranih sudija u ovom sudu, te da do donošenja takvog zakona niko iz Srpske ne učestvuje u donošenju odluka na nivou organa BiH.

"Iako su za te zaključke glasali i poslanici SDS-a i PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske, njihovi predsjednici i poslanici u Predstavničkom domu parlamenta BiH uporno krše te zaključke", ističe Izvršni komitet SNSD-a.

U zaključcima se konstatuje da je Ustavom BiH predviđeno da se nakon pet godina, već od 2000. te godine, troje stranih sudija koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon kosultacija sa Predsjendištvom BiH, "na osnovu zakona Parlamentarne skupštine, mogu zamjeniti domaćim sudijama".

"Ova ustavna odredba ukazuje da već 20 godina Ustavni sud BiH sa stranim sudijama nema legitimitet, kao ni njegove odluke koje bitno određuju strane sudije preglasavajući sa Bošnjacima sudije iz reda srpskog, a često i hrvatskog naroda", navedeno je u zaključcima.

Izvršni komitet SNSD-a ukazao je da "poslanici SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu, zajedno sa SDA, čine bošnjački blok i donose odluke kojima izvršavaju naloge SDA, predlažući ono što im SDA pripremi".

"Preglasavajući većinu srpskih poslanika, Mirko Šarović i Branislav Borenović, kao predsjednici SDS-a i PDP-a, kao i Dragan Mektić i Mira Pekić, zajedno sa Adilom Osmanovićem iz SDA koji njima diriguje, glasali su za izmjene Poslovnika o radu, Prijedlog zakona o prestanku mandata VSTS-a u sadašnjem sastavu, smjenu nestranačkih srpskih članova CIK-a i zamjenu stranačkim kadrovima SDS-a i PDP-a, isto kao što je SDA u Ustavni sud BiH postavila svoje potpredsjednike", zaključeno je na sjednici.

U zaključcima se podsjeća da SDA, SDS i PDP djelujući zajedno, odlučujući suprotno većini poslanika iz reda srpskog i hrvatskog naroda, ugrožavajući dejtonsku strukturu BiH koja se temelji na dva entiteta i tri konstitutivna naroda, uz direktnu ili prećutnu podršku dijela međunarodne zajednice direktno usmjeravaju BiH na nepovratan put u kolaps, prvo faktički, a potom i formalno.

Izvršni komitet SNSD-a smatra da su u skladu sa stavovima Narodne skupštine i drugih institucija Srpske, na nivou zajedničkih organa BiH, moraju štititi prava i interesi Srpske, "a ne kao što to svojom izdajničkom politikom čine rukovodstva i poslanici SDS-a i PDP-a, čineći sa SDA blok protiv Republike Srpske".

U zaključcima je navedeno i da o djelovanju SDS-a i PDP-a suprotno skupštinskim zaključcima od 17. februara treba da raspravalja i Narodna skupština Srpske.

Izvršni komitet SNSD-a zaključio je i da ova stranka ostaje dosljedna u sprovođenju reformi u oblasti visokog obrazovanja i podržava utvrđene politike u toj oblasti, što će obezbijediti jačanje sektora visokog obrazovanja i prilagoditi tu oblast potrebama društva.

"SNSD smatra da su nedovolji rezultati u pogledu revizije diploma, te da nije ostvaren javni cilj u tom pogledu i da nije utvrđena odgovornost za izdate neadekvatne diplome institucija pojedincima", navodi se u zaključcima uz isticanje neophodnosti oduzimanja dozvola za rad fakultetima i pojedincima koji su učestvovali u tome.

S tim u vezi u Izvršni komitet SNSD-a smatra neophodnim i da se, prije svega, izvrši revizija diploma u javnom sketoru i sankcionišu one koje su nelegitimne, te zahtijeva da se pooštri kontrola diploma od nadležnih institucija i odgovornih pojedinaca, prevenstveno, u javnom sektoru, ali i u društvu u cjelini.

Zaključcima se podržava inovirani Prijedlog poslovnika o radu Narodne skupštine Republike srpske i traži se od Kluba poslanika SNSD-a da bez odgađanja predloži i usvoji predloženi akt, a zatražena je i veća odgovornog skupštinskog rukovodstva u primjeni Poslovnika o radu i odgovornije vođenje sjednica, od čega će i zavisiti podrška SNSD-a rukovodstvu Narodne skupštine Srpske.