VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija18/03/2020

CENTRALNA BANKA IMA MOGUĆNOST SMANjENjA STOPE OBAVEZNE REZERVE

 

SARAJEVO, 18. MARTA /SRNA/ - Centralna banka BiH ima na raspolaganju mogućnost smanjenja stope obavezne rezerve ukoliko se za tim ukaže potreba, dok su komercijalne banke spremne da uvedu moratorijum na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative, rečeno je danas na sjednici Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH.

 

Na sastanku o stanju finansijskog sektora u BiH i uticaju situacije uzrokovane pandemijom virusa korona istaknuto je da će Centralna banka obezbijediti neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem svih komercijalnih banaka u BiH, saopšteno je iz Centralne banke.

Na sastanku u Sarajevu rečeno je da entitetske agencije za bankarstvo pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanje pogodnosti građanima i pravnim licima kod servisiranja obaveza prema bankama.

Potvrđena je bezbjednost i likvidnost bankarskog sektora BiH, a banke mogu izvršiti sve zahtjeve svojih deponenata, uključujući i zahtjeve za podizanjem gotovog novca, i uz uvažavanje okolnosti u kojima se poslovanje trenutno odvija, održavajući kontinuitet poslovanja u skladu s potrebama građana i privrede, navedeno je u saopštenju.

U sprovođenju opštih mjera, preporučenih od nadležnih institucija na očuvanju zdravlja građana, sugeriše se da se, gdje god je to moguće, koriste dostupne usluge elektronskog plaćanja putem mobilnih uređaja ili putem računara /e-banking i m-banking/.

Na sastanku su razmatrane mjere koje institucije, članice Stalnog odbora mogu preduzeti u okviru svojih nadležnosti i u postojećem zakonodavnom okviru, s ciljem koordinisanog djelovanja na očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.

Osim guvernera Centralne banke Senada Softića, koji je predsjedavao sastankom, prisustvovali su i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda, ministri finansija Republike Srpske i FBiH Zora Vidović i Jelka Milićević.

Sastanku su prisustvovali i direktor Agencija za bankarstvo Republike Srpske Rade Rastoka, zamjenik direktora Agencije za bankarstvo FBiH Dubravka Bošnjak, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Krešimir Šoljić i direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.