VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana19/03/2020

UTVRĐENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA

 

BANjALUKA, 19. MARTA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama kako bi se uticalo na poboljšanje poslovnog okruženja, povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanje konkurentnosti privrede Srpske.

 

Izmjenama i dopunama ovog zakona pristupilo se u skladu sa načelima poreskog sistema iz Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Predloženim izmjenama, između ostalog, predviđeno je da se ukidaju sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje i za izdato uvjerenje, kao i sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda i za izdati jedinstveni pristupni kod.

"Propisuje se visina sudske takse za vršenje rezervacije poslovnog imena poslovnog subjekta u skladu sa članom 9 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj", navodi se u saopštenju.

Izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, kako se navodi u saopštenju, osnivači odnosno članovi uprave prilikom osnivanja novog poslovnog subjekta, odnosno njegove promjene, mogu da kod nadležnog registarskog suda rezervišu poslovno ime pod kojim žele da osnuju poslovni subjekat.

U saopštenju se dodaje da se izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj propisuje visina sudske takse koja odgovara visini troškova rada postupajućih lica u određenom postupku i ostalih troškova pružanja usluge prema fizičkim i pravnim licima prilikom rezervacije poslovnog imena.

Ovim zakonom se oslobađaju plaćanje sudske takse na podneske i sve odluke u postupcima koje vode korisnici besplatne pravne pomoći i na podneske i sve odluke u postupcima koje vode lica radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Nacrt zakona o upravnoj inspekciji kojim se uređuje organizacija i nadležnost Upravne inspekcije u Republici Srpskoj, način rada, ovlašćenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora.

"Razlozi za donošenje Zakona o upravnoj inspekciji sadržani su u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, koje su uočene tokom primjene važećeg zakona", navodi se u saopštenju.

Nacrtom Zakona o upravnoj inspekciji predlažu se nova rješenja, kojim bi se obezbijedila cjelovitost u obavljanju poslova uprave, nadzor nad radom republičkih organa uprave i nosioca javnih ovlašćenja, zaštita i garantovanje položaja tih organa u vršenju poslova uprave i obezbjeđenja zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti obavljanja poslova uprave.