VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana19/03/2020

PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANjU SA DJECOM

 

BANjALUKA, 19. MARTA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

 

Razlog donošenja ovog zakona jeste potreba njegovog usklađivanja sa odgovarajućim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o krivičnom postupku Republike i Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, radi neophodnog usklađivanja domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja koje su, u periodu od usvajanja važećeg Zakona iz 2010. godine, bile brojne, heterogene i kontinuirane.

Prijedlogom zakona o visokom obrazovanju uređuju se ciljevi i principi visokog obrazovanja, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova.

Tokom primjene važećeg Zakona pokazalo se da određena zakonska rješenja treba preciznije, jasnije ili drugačije urediti.

Pokazalo se da postupak akreditacije, koji je važećim Zakonom propisan kao neobavezan, treba propisati kao obavezu svim visokoškolskim ustanovama, da bi bila obezbijeđena veća prepoznatljivost, prohodnost, uporedivost i kvalitet domaćih visokoškolskih kvalifikacija van granica Republike i BiH.

Propisivanjem akreditacije kao obavezne Republika je svoj sistem visokog obrazovanja uskladila sa vodećim tendencijama u zemljama članicama evropskog prostora visokog obrazovanja.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske kojim se uspostavljaju kulture kvaliteta, što dugoročno obezbjeđuje jedini siguran put razvoja visokog obrazovanja.

Ovaj akt uređuje obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, postupke početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, te status, djelatnost, organizaciju i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Budući da ulaganje u kvalitet visokog obrazovanja predstavlja temelj razvoja društva svih zemalja u razvoju, ova oblast predstavlja jedan od najvažnijih strateških ciljeva Republike Srpske.

Obrazovanje na svim nivoima, u skladu sa Ustavom BiH, izvorna je nadležnost Republike Srpske, dodaje se u saopštenju.