VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija25/03/2020

KOŠARAC TRAŽI INFORMACIJU O FUNKCIONISANjU ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

 

SARAJEVO, 25. MARTA /SRNA/ - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac zatražio je informaciju o funkcionisanju elektroenergetskih kapaciteta od ključnih institucija koje čine elektroenergetski sektor u BiH.

 

Zatražena je informacija o pouzdanosti svih proizvodnih kapaciteta u kompanijama "Elektroprivreda BiH", "Elektroprivreda Republike Srpske", "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne", te u "EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari", kao i informacija o dnevnoj proizvodnji iz termo, hidro i drugih izvora električne energije, te potrošnji električne energije na dnevnom nivou svih kategorija potrošača, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine.

Košarac je rekao da se zbog novonastalih okolnosti i poremećaja na cjelokupnom tržištu uzrokovanog širenjem virusa korona mora kontinuirano komunicirati sa ključnim institucijama koje čine elektroenergetski sektor na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

"Komunikacija je potrebna kako bismo predložili i preduzeli pravovremene i neophodne mjere radi nesmetanog rada proizvodnih pogona, prenosne i distributivne mreže i normalizacije snabdijevanja tržišta električnom energijom, kako bi se prevazišli uočeni poremećaji na tržištu i izbjegle negativne posljedice", istakao je Košarac.

U saopštenju se navodi da je zatražena i informacija o balansnim viškovima električne energije i njihovom plasmanu /prodaji/ na tržišta van BiH, i to pod kojim uslovima i na kojim stranim tržištima se plasman odvija, kao i o pogonskoj spremnosti i pouzdanosti prenosne mreže u BiH i sposobnosti "Elektroprenosa BiH" da ispuni sve zahtjeve proizvodnih pogona BiH za visokonaponski prenos električne energije.

Od nadležnih institucija zatraženi su i podaci o prenosu električne energije za domaću potrošnju u BiH, sa osvrtom na eventualni izvoz električne energije, te informacije o međusobnim odnosima DERK-a, NOS-a, "Elektroprenosa BiH" i korisnika prenosne mreže u normalnim uslovima rada i vanrednim uslovima rada/situacijama, sa osvrtom na eventualna planirana postupanja u hitnim situacijama koje zahtijevaju brzo djelovanje i usljed kojih se može odstupiti od tržišnih pravila.

"Nakon analize i sagledavanja informacija svih ključnih aktera u elektroenergetskom sektoru, pristupićemo konsultacijama i koordinaciji sa relevantnim institucijama kako bi se na vrijeme preduzele potrebne preventivne i reaktivne mjere koje će obezbijediti stabilnost i funkcionisanje elektroenergetskog sistema u BiH", naglasio je Košarac.