VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo02/06/2020

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PREUZIMANjE KONAČNIH PRESUDA OD MKSJ/MMKS

 

SARAJEVO, 2. JUNA /SRNA/ - Savjet ministara usvojio je danas informaciju Ministarstva pravde u Savjetu ministara o preuzimanju konačnih presuda koje je izrekao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/ - registrara Mehanizma za međunarodne krivične sudove /MMKS/, radi upisa u krivičnu evidenciju u BiH.

 

"Ministarstvo pravde će sa predstavnicima Ministarstva bezbjednosti, entitetskih ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, Pravosudne komisije i Policije Brčko distrikta, uz konsultacije sa Kancelarijom specijalnog predstavnika EU, pripremiti tekst sporazuma o pitanjima predaje i preuzimanju presuda MKSJ-a", saopšteno je iz Savjeta ministara.

U saopštenju je navedeno da je cilj pravno urediti predaju i preuzimanje podataka, te osuđujućih presuda MKSJ-a donesenih protiv državljana BiH, radi evidentiranja u krivičnoj evidenciji u BiH.

"Ministarstvo pravde u Savjetu ministara zaduženo je da Nacrt sporazuma dostavi Savjetu ministara radi razmatranja i sprovođenja procedure potpisivanja", navedeno je u saopštenju.

Savjet ministara je primio k znanju informaciju sa sastanka sa registrarom Međunarodnog krivičnog suda /MKS/, koju je pripremilo Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

U saopštenju je navedeno da su na sastanku, održanom u septembru prošle godine u Sarajevu, predstavnici BiH izrazili generalnu spremnost BiH da se nastavi dosadašnja uspješna saradnja sa MKS-om, u skladu sa Rimskim statutom, uz poštovanje propisa nacionalnog zakonodavstva BiH.

Između ostalog, dodaje se u saopštenju, razgovarano je o inicijativi MKS-a za zaključenje okvirnog sporazuma izmedu BiH i MKS za izdržavanje kazni na teritoriji BiH za lica osuđena u Hagu.

"To bi značilo veliki napredak u smislu potvrde odlučnosti BiH za saradnju sa MKS-om" istaknuto je u saopštenju.

Predstavnici BiH su istakli da bi i pored sklopljenog okvirnog sporazuma bili neophodni pojedinačni sporazumi koji bi se zaključivali za svaki slučaj posebno, u skladu sa ograničenjima zakonodavstva u BiH koja proizilaze iz, naprimjer, dužine izrečene kazne jer krivične sankcije u BiH ne poznaju kaznu doživotnog zatvora, sticanja uslova za pomilovanje, uslovni otpust, pogodnosti u zavodima i slično.

Osim predstavnika Ministarstva pravde, kako je navedeno, sastanku sa registrarom MKS-a prisustvovali su predstavnici Ministarstva bezbjednosti, Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH i Agencije za istrage i zaštitu.