VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana02/07/2020

GLASANjE O APSOLVIRANIM TAČKAMA

 

BANjALUKA, 2. JULA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu glasanjem o apsolviranim tačkama dnevnog reda, među kojim je i Prijedlog poslovnika.

 

Poslanici će se izjasniti i o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Očekuje se i glasanje o nacrtima zakona o faktoringu, o upravnoj inspekciji, o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, te o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Poslanici će se izjasniti i o konsolidovanom izvještaju o izvršenju Budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, te o izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskom izvještaju za 2019. godinu.

Očekuje se i izjašnjavanje o izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – budžeta Javne ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu, Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za prošlu godinu, te Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2019. godinu.

Poslaniciće glasati i o specijalnom izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH o pravu na slobodu mirnog okupljanja, kao i Informaciji o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima EU.

Narodna skupština je na ovoj, 10. redovnoj sjednici 24. juna, između ostalog, usvojila Deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve /SPC/ na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori.

Nastavak sjednice Narodne skupštine zakazan je za 10.00 časova.