VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/08/2020

PRODANOVIĆ: CIK DA SPRIJEČI ZLOUPOTREBE GLASANjA PUTEM POŠTE

 

SARAJEVO, 5. AVGUSTA /SRNA/ - Delegat srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Lazar Prodanović rekao je Srni da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH mora hitno reagovati da bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte, kao i da se u cijeli proces moraju uključiti istražni organi.

 

"CIK mora spriječiti zloupotrebe glasanja putem pošte za građane koji imaju privremeni boravak izvan BiH, a naročito se to odnosi na građane BiH koji putem pošte glasaju iz susjednih zemalja", rekao je Prodanović.

Ukoliko CIK ne preduzme odgovarajuće mjere, kaže Prodanović, u ovoj situaciji snosi apsolutnu odgovornost za zloupotrebe.

On je pojasnio da se u samom uputstvu, odnosno u obrascu koji se popunjava, jedino traži da potpis "glasača" mora biti istovjetan potpisu na jednom od identifikacionih dokumenata /ličnoj karti, pasošu ili vozačkoj dozvoli/ i kopiji jednog od tih dokumenata.

"Bilo bi potpuno logično ako neko ima privremeni boravak van BiH, pogotovo ako je riječ o boravku u susjednim državama da ti građani, državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje za lokalne ili opšte izbore, imaju ovjeren obrazac i lično potpisan, kao i ovjerenu fotokopiju lične karte",kaže Prodanović.

On ističe da je to neophodno, jer je bila situacija da se donedavno na jednu adresu na mjestu u susjednoj državi, koje je udaljeno kilometar, dva ili tri od opštine za koju glasaju, prijavi deset i više državljana BiH.

"Ovo je idealan način za manipulacije i zloupotrebe koje uključuje i fiktivno prijavljivanje građana za glasanje", upozorio je Prodanović.

On kaže da im neko krade lična dokumenta, prijavljuje ih na adresu u susjednoj opštini u susjednoj državi i dobija glasačke listiće za odborničku listu za lokalnu skupštinu, za izbor načelnika ili gradonačelnika.

"Onda se trguje glasačkim listićima, oni se prodaju različitim osobama, tako da su na djelu zloupotrebe prilikom izbora za gradonačelnika ili načelnika i izbora za odbornike skupštine opštine", istakao je Prodanović.

On ukazuje da CIK BiH mora hitno reagovati, spriječiti zloupotrebe, uključujući i alarmiranje nadležnih istražnih instituciuja i efikasno reagovanje Tužilaštva kako bi se otkrile ove zloupotrebe.

Prodanović smatra da bi CIK spiskove osoba prijavljenih za glasanje putem pošte koje imaju privremeni boravak, prije svega, u susjednim zemljama, morao da dostavi lokalnim izbornim komisijama u opštinama gdje su te osobe prijavljene za glasanje.

"Uvjeren sam da bi to pokazalo ogroman procenat zloupotreba i na taj način bi se takvi fiktivno prijavljeni glasači eliminisali", rekao je Prodanović.

On je dodao da su ovakve "zloupotrebe moguće s obzirom da u BiH značajan broj građana ne izlazi na izbore".

"Ovakve zloupotrebe se čak nikada i ne otkriju jer za njih glasa druga osoba, koja je ukrala njihov identitet na različite načine", upozorio je Prodanović.

Prodanović je konstatovao da CIK nije ništa učinio da se zloupotrebe smanje.

"One su eskalirale unazad nekoliko izbornih ciklusa uključujući i lokalne i opšte izbore. Postoje sumnje da se određene osobe bave fiktivnim prijavljivanjem za glasanje putem pošte i tim listićima mogu manipulisati", kaže Prodanović.

On ističe da je CIK morala zahtijevati da obrazac PRP jedan ili PRP dva, kada se osoba prijavljuje za glasanje, mora ovjeriti u nadležnoj službi lokalne zajednice, jer te osobe, ako su sa privremenim boravkom u susjednoj zemlji, sigurno dolaze u svoju zemlju često.

Prodanović kaže da se na ovaj način vrše zloupotrebe ličnih identifikacionih dokumenata i krši Zakon o zaštiti ličnih podataka.

"Činjenica je da bi mnogi od njih mogli na dan izbora da dođu u lokalnu zajednicu iz koje su da glasaju ili, ako je ta lokalna zajednica udaljenija, da se prijave za glasanje u diplomatsko-konzularno predstavništvo", zaključio je Prodanović.