VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana23/09/2020

USPOSTAVLJAJU SE SLOBODNE ZONE U SRPSKOJ

 

BANjALUKA, 23. SEPTEMBRA /SRNA/ - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je danas da je osnovni razlog za donošenje zakona o slobodnim zonama Republike Srpske uspostavljanje i funkcionisanje ovih zona u Srpskoj, a njihovo efikasno poslovanje doprinijeće poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju konkurentnosti kao osnova za privlačenje investicija.

 

Petričević je obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini rekao da se njime uređuju uslovi za osnivanje, rad, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslovi za njihovo obavljanje, kao i prestanak rada slobodnih zona.

"Kroz rad slobodnih zona omogućiće se bolje iskorišćavanje industrijskih potencijala, stvoriće se uslovi za uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta, što će biti od koristi za cjelokupnu privredu Srpske", rekao je Petričević.

U obrazloženju ovog akta se navodi da je slobodna zona dio teritorije Republike Srpske koji je posebno ograđen i označen i u kojem se obavljaju privredne djelatnosti po posebnim uslovima.

"Osnivač slobodne zone može biti domaće ili strano pravno i Fizičko lice koje osniva slobodnu zonu u skladu sa propisanim postupkom. U slobodnoj zoni se mogu obavljati industrijske, trgovinske i uslužne djelatnosti, a kojima se ne ugrožava životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbjednost Srpske", navodi se u obrazloženju.

U ovom zakonu poseban akcenat je dat na preciziranje postupka osnivanja slobodnih zona, slobodan tretman ulaganja kapitala na području slobodne zone, kao i transfer dobiti i retransfer uloga, te plaćanje, naplaćivanje, kupovina i prodaja roba i usluga u stranoj valuti. Uvoz robe i usluga u slobodnu zonu, kao i njihov izvoz iz slobodne zone odvija se bez kvantitativnih ograničenja, a u skladu sa carinskim propisima.

Nacrtom ovog zakona regulišu se i druga važna pitanja- poreske i carinske olakšice, zasnivanje, trajanja i prestanak radnih odnosa u slobodnoj zoni, osnivanje i poslovanje banaka u slobodnoj zoni, propisivanje prekšajnih sankcija za nepostupanje po pojedinim odredbama ovog zakona i slično. /nastaviće se/boj/mis/mir