VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 25/11/2020

/ZLO/UPOTREBA ZAVNOBiH-a I AVNOJ-a

 

U nastojanju da, od danas beznačajnog ZAVNOBiH-a, koji je simbol države koju su baš oni napustili, naprave "dan državnosti", bošnjački političari vrijeđaju potomke Srba koji su stajali iza tog datuma i omogućili ga i nazivaju ih agresorima i fašistima, uzalud nastojeći da na falsifikatu istorije naprave originalnu državu

 

Priredio: Nenad TADIĆ

BIJELJINA, 25. NOVEMBRA /SRNA/ - U Bošnjačkom dijelu Federacije BiH uporno prisvajaju ZAVNOBiH i sjećaju se AVNOJ-a, nastojeći da ih iskoriste u konstantnom falsifikovanju istorije čiji je cilj da Srbi budu proglašeni za fašiste, okupatore i uljeze u BiH.

ČAK 60 ODSTO /POVREMENO I VIŠE/ PARTIZANA ČINILI SU SRBI

Falsifikovanje istorije i propaganda idu tako daleko da djeca u bošnjačkom dijelu Federacije BiH uče da su antifašisti bili, maltene, svi osim Srba, mada su baš Srbi najgore prošli u ustaškoj državi i pod njemačkom okupacijom.

Istorijska istina je da su partizani iz današnje BiH bili najvećim dijelom Srbi - taj procenat se kreće iznad 60 odsto. Istovremeno, veliki broj Hrvata i muslimana bio je u domobranima i ustašama.

Poslijeratni podaci iz arhiva SFRJ govore da su muslimani činili oko 30 odsto vojske fašističke Nezavisne Države Hrvatske, a bilo je i generala i ministara muslimana u ustaškoj državi poglavnika Ante Pavelića.

Naravno, postojao je i manji broj muslimana koji je iz jugoslovenskog ubjeđenja prišao partizanima i rizikovao život.

MUSLIMANI ČINILI 90 ODSTO ZLOGLASNE "HANDžAR DIVIZIJE"

Međutim, podaci koji se /i dalje/ ne mogu falsifikovati pokazuju da su Srbi sa područja današnje BiH i Hrvatske činili najveći dio partizanskih jedinica u Drugom svjetskom ratu.

O tome svjedoče hrvatski, srpski i podaci stranih misija.

Prema dokumentima nastalim u toku rata /izvještaji o brojnom i nacionalnom sastavu partizana/, a objavljenim nakon rata u 30. knjizi petog toma Zbornika dokumenata, nacionalni sastav divizija nastalih na tlu Hrvatske 1942. godine bio je sljedeći:

Šesta lička divizija - 96 odsto Srba, Sedma banijska divizija - 92 odsto Srba, Osma kordunaška divizija - 95 odsto Srba, Dvanaesta slavonska divizija - 85 odsto Srba...

Vojni istoričar Jozo Tomašević navodi da je "Handžar diviziju", formiranu na inicijativu Hitlerovog bliskog saradnika Hajnriha Himlera, činilo 23.200 muslimana i 2.800 Hrvata, dok su oficiri bili, uglavnom, Nijemci.

Čak i današnji hrvatski istoričari ne mogu pobjeći od te istine, mada oni zbrajaju nacionalni sastav iz 1944. godine, kada je veliki broj ustaša i domobrana prešao u partizane, kao što je to bio slučaj i sa muslimanima iz "Handžar divizije" i ustaških jedinica.

Na kraju rata, nakon Srba, Hrvati su na drugom mjestu, sa 30 odsto pripadnika u partizanskim jedinicama, navodi moderna hrvatska istoriografija.

GENERAL HAMDIJA OMANOVIĆ: MNOGI MUSLIMANI BILI SU NA STRANI OKUPATORA

Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a hrvatski komunista i predstavnik Narodnooslobodilačkog pokreta /NOP/ Hrvatske Vladimir Bakarić javno je rekao:

"Na Prvom zasjedanju mi smo bili više predstavnici srpskog otpora u Hrvatskoj nego predstavnici NOP-a Hrvatske."

Prema podacima NOP-a, narodi sa najmanjim učešćem u NOB-u bili su Muslimani, danas Bošnjaci, i Makedonci - 2,5 odsto, mada ova bošnjačka istorija uporno nastoji da baš taj narod proglasi za antifašistički.

Partizanski general Hamdija Omanović izjavio je na Trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a u aprilu 1945. godine:

"Neki ljudi govore da muslimani nisu pošli za ustaškim pokretom, da se nisu našli u redovima ustaša i okupatora, ali, drugovi i drugarice, mi, muslimani, moramo priznati da se ogromna većina muslimana našla na strani okupatora".

NA ISTORIJSKIM FALSIFIKATIMA NE MOŽE SE STVARATI DRŽAVA

Bez Srba, nikakav AVNOJ ni ZAVNOBiH ne bi bili mogući, mada se danas mnogi, a najviše u političkom Sarajevu, trude da dokažu kako su upravo oni nosioci istorijskog antifašizma u BiH, što je apsolutna i lako dokaziva neistina.

U nastojanju da, od danas beznačajnog ZAVNOBiH-a, koji je simbol države koju su baš oni napustili, naprave "dan državnosti", bošnjački političari vrijeđaju potomke Srba koji su stajali iza tog datuma i omogućili ga i nazivaju ih agresorima i fašistima, uzalud nastojeći da na falsifikatu istorije naprave originalnu državu.