VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija22/01/2021

REFORMA ĆE UČINITI DA SVA PREDUZEĆA BUDU EFIKASNIJA

 

TREBINjE, 22. JANUARA /SRNA/ - Ministar energetika i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da će proces razdvajanja djelatnosti učiniti efikasnijim i funkcionalnijim sva nova preduzeća u eneregetskom sistemu Republike Srpske.

 

"Danas se postupak reorganizovanja odvija u okviru elektordistributivih preduzeća, kojih je ukupno pet u Srpskoj", pojasnio je Đokić i dodao da u narednoj fazi na red dolaze preostalih pet proizvodnih preduzeća, termoelektrane, hidroelektrane.

Đokić je na godišnjoj konferenciji za medije "Elektroprivrede Republike Srpske" naveo da će nakon toga biti zaokržen reformni proces čiji je cilj da se poboljša pozicija "Elektoprivrede" u energetskom sektoru, koja će moći da izdrži velike udare sa drugih energetskih tržišta u Evropi.

On je istakao važnost energetske saradnje sa ostalim državama Evrope, te naglasio da je Srpska pri kraju trećeg energetskog paketa, koji se odnosi i na BiH i može da bude ponosan na sve što je učinila.

Ukupna investicija u nove energetske objekte do 2035. godine je oko 11,5 milijardi KM, a važan nosilac tih investicija je "Elektroprivrda", mada ima i drugih kompanija koje su prisutne u Srpskoj.

Đokić je istakao da će se distrubutivna preduzeća posvetiti više poboljšanju svojih usluga prema građanima, unupređenju kavliteta usluga, prije svega ulaganje u mrežu, što je izostajalo u prethodnim decenijama.

"Imamo dosta staru mrežu koja trpi velike udare usljed elementarnih ili nekih drugih nepogoda, iz tog razloga na nekim područjima imamo dosta nekvalitetno snadbijevanje ili prekide", rekao je Đokić.

Đokić je naveo da je cilj, nakon ove faze restrukturisanja i reogranizovanja, da se narednih godina ima daleko kavlitetniji sistem mrežnog povezivanja koji će obezbijediti viši i bolji nivo usluga za građane.

"Ukupna liberalizacija tržišta podrazumijeva mogućnost da građani, i drugi korisnici usluga, mogu na slobodnom tržištu vršiti nabavku električne energije", naveo je Đokić.

On je rekao da su u procesu restrukturisanja biti subvencionisani ugroženi potrošače, a za postupak kategorizacija potrošača, kako je naveo, nadležno je Ministarstvo zadravlja i socijalne zaštite.

"Moramo poći od činjenice da je kilovat sat električne energije resurs Srpske i da on ne treba da bude samo u funkciji socijalnih potreba već u funkciji razvojih potreba Srpske i da u finansijskom smislu doprinese poboljšanju budžetskog okvira i obezbjeđenju sredstava za poršku privrednom rastu i razvoju Srpske", naveo je Đokić.

On je rekao će sve naredne aktivnosti biti u skladu sa Strategijom razvoja eneregtike, koju je Srpska usvojila, a definiše okvirni period do 2025. godine.

Đokić je dodao da dosadašnje aktivnosti u enegretskom sistemu Srpske usko popvezane sa smjernicama, odnosno, stavovima energetske zajednice, čija je Republika Srpska, kroz BiH, članica.

Prema njegovim riječima, važan partner u definisanju reforime bila je i Ambasada Velike Britanije u BiH koja je pružila značajnu podršku logističkog karaktera.

Đokić je podsjetio da je u prethodnoj godini sproveden i postupak smanjenja broja zaposlenih u tim preduzećima po modelu dobrovoljnih otpremnina.

Ukazao je i na velika ulaganja u odsumporavanje proizvodnih postrijenja u Termoelektrani Ugljevik, kojoj su tako obezbijedili da radi i ubuduće, jer je bilo planirano da bude zatvorena u periodu 2025-2028.

"Naša orijentacija u narednom perodu treba da bude i dekarbonizacija, ulaganje u sektor koji se zaniva na korištenju obnovljivih izvora energije, kao što je energija vjetra, sunca, biomasa", rekao je Đokić, koji u naredom periodu očekuje inevsticije u izgradnju vjetroelektra i velikih solarnih elektrana.

On je naveo da će veliki akcenat staviti na podstcaj građana za igradnju solarnih elektrana, za potrebe domaćinstava ili nekih drugih manjih privrednih subjkata, ali ta politika tek treba da bude definisana, posebno kroz novi zakon o obnovnjivim izvorima, čija je izrada u toku.