VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika25/02/2021

DIREKTORI AGENCIJA ZA LIJEKOVE I NABAVKE DA BUDU NA TEMATSKOJ SJEDNICI

 

SARAJEVO, 25. FEBRUARA /SRNA/ - Poslanik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut predložio je da tematskoj sjednici, na kojoj bi se trebala naći informcija o uslovima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina, prisustvuju i direktori Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

 

Arnaut je tražio da se od direktora traži da prezentuju sve informacije o nabavci vakcina.

On smatra da direktori treba da podnesu pisane i usmene informacije od toga da li trenutni zakonski okvir podrazumijeva nabavku vakcina direktno od proizvođača, pa do preduzetih koraka na tom planu.

Poslanik SDA Alma Čolo rekla je da se u materijalu koji su predlagači dostavili za ovu incijativu nalazi neprečišćen tekst Zakona o javnim nabavkama.

Tematska sjednica na čijem dnevnom redu je informacija Agencije za javne nabavke BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uslovima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku vakcina protiv virusa korona, sa odgovarajućim materijalom u pisanoj formi, zakazana je za subotu, 27. februara.

Predlagači ove tačke su poslanici Predrag Kojović, Damir Arnaut, Zukan Helez, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Mirjana Marinković Lepić, Aida Baručija, Jasmin Emrić, Nada Mladina, Zlatan Begić i Dženan Đonlagić.

Poslanici danas nisu raspravljali o Prijedlogu zaključka poslanika SDS-a Mirka Šarovića da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara da u roku od sedam dana dostavi detaljnu informaciju o razlozima zbog kojih je BiH izgubila status povlašćene zemlje u izvozu robe u SAD i od 1. januara mora plaćati pune carine.

Šarović traži i informaciju o mjerama koje su preduzeli Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Savjet ministara da BiH ostane uključena u mehanizam /GSP/ zemalja korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica podstiču unapređenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovoljiti pojedine kriterijume kada je riječ o porijeklu.

Nije bio diskusije ni o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu.

Kancelarija parlamentarnog vojnog povjerenika u prošloj godini evidentirala je ukupno 102 predmeta, od kojih je okončano 89, dok se u 13 predmeta još vodi postupak.

Od ukupnog broja predmeta po kojima je vojni povjerenik postupao u prošloj godini, 62 predmeta su riješena u korist podnosilaca tužbi.

Najveći broj postupaka vođen je na osnovu pritužbi na nepravilnosti odabira kandidata za odlazak u misije mira, ostvarivanje prava za obavljanje dužnosti višeg formacijeskog mjesta u odnosu na lični čin, te sprovođenje disciplinskih postupaka u Oružanim snagama BiH.

Rasprave nije bilo ni o Izvještaju o radu Savjeta nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu. /nastaviće se/nč/ob/žd/mđ