ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана


ЛАНИ ИНВЕСTИРАНО 7,5 МИЛИОНА КМ ЈАВНИХ СРЕДСTАВА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за прошлу годину, према коме је укупно инвестирано око 7,5 милиона КМ ових средстава.... погледајте

РАЗМОTРЕН КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЈЕШTАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕTА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је вечерас у Бањалуци Консолидовани извјештај о извршењу буџета Српске за прошлу годину у којем се наводи да су буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени у износу од 2,784 милиона КМ.... погледајте

БУЏЕTСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 2,784 МИЛИОНА КМ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2018. години у Републици Српској остварени су у износу од 2,784 милиона КМ, што је остварење од 100 одсто у односу на ребалансом буџета планирани износ, наводи се у Консолидованом извјештају о извршењу буџета Српске за прошлу годину.... погледајте

СTРАTЕШКИ УНАПРИЈЕДИTИ И РАЗВИTИ ВОЛОНТИРАЊЕ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској за период 2019-2023. године у којој је акценат на развоју локалних волонтерских сервиса и промоцију и развој ове хумане активности међу средњошколцима.... погледајте

РАЗВОЈ ИНСTИTУЦИЈА У СКЛАДУ СА ПОTРЕБАМА TРЖИШTА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић рекао је данас да се Нацртом стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Српској за период 2019-2023. година утврђују приоритети развоја већег броја надлежних институција у Српској у складу са потребама домаће привреде и тржишта.... погледајте

НАСTАВЉЕНА СЈЕДНИЦА НАКОН РЕДОВНЕ ПАУЗЕ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је, након редовне паузе, разматрањем Нацрта стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Српској за период 2019-2023. године.... погледајте

СТРАТЕШКА БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године чије ће усвајање, осим постојећег законодавног и институционалног оквира за супротстављање овој врсти криминалитета, знатно унаприједити стање у тој области.... погледајте

ЦИЉ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ЖИВОТИЊСКИМ НУСПРОИЗВОДИМА - УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла којим се врши потпуно усклађивање ове области са прописима ЕУ.... погледајте

РАЗМОTРЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању чији је циљ садржан у потреби раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се право на здравствено осигурање не може везати за статус пријаве на Завод за запошљавање Српске.... погледајте

РАЗДВАЈАЊЕ ОСTВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСTВЕНО ОСИГУРАЊЕ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Основни разлог за доношење измјена и допуна Закона о здравственом осигурању јесте потреба раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се то право не може везати за статус пријаве на Завод за запошљавање Републике Српске, рекао је министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић.... погледајте