ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана


ЦИЉ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА ДОБИЈАЊЕ ПОДАTАКА О РАДНОЈ СНАЗИ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић рекао је данас да је циљ Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености добијање прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада у Републици Српској.... погледајте

РАЗМОTРЕН НАЦРT ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСTРАЖИВАЊИМА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим се стварају услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинишу поједине његове одредбе ради лакшег тумачења и примјене у пракси.... погледајте

ЈАСНИЈЕ ДЕФИНИСАTИ ИЗВОЂЕЊА ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Разлози за доношење Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима су стварање услова за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинисање појединих његових одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси, рекао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.... погледајте

СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА НЕ ПЛАЋАЈУ ПУTАРИНУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима, који је данас размотрен у Народној скупштини Републике Српске, прописује се да путарину не плаћају возила министарстава унутрашњих послова у БиХ и специјална возила намијењена за превоз болесних или повријеђених лица.... погледајте

РАЗМОТРЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О СТВАРНИМ ПРАВИМА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима којим се уређује статус непокретности које послије правоснажно окончаних управних поступака и даље егзистирају као друштвена или државна својина у јавним евиденцијама о непокретностима, на начин да се уписом та својина претвара у право својине Републике.... погледајте

НАСТАВЉЕНА СЈЕДНИЦА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је посланичком расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.... погледајте

НАСТАВАК РАСПРАВЕ О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О СТВАРНИМ ПРАВИМА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске наставиће данас сједницу расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.... погледајте

УСКЛАЂИВАЊЕ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О СТВАРНИМ ПРАВИМА СА ОДЛУКОМ УСТАВНОГ СУДА

БАЊАЛУКА, 2. ЈУЛА /СРНА/ - Разлог доношења Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима је усклађивање са одлуком Уставног суда Републике Српске.... погледајте

РАЗМОТРЕНЕ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

БАЊАЛУКА, 2. ЈУЛА /СРНА/ - Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је вечерас да је Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима прописано да једно друштво које управља са више фондова може да врши трансакције у складу са тржишним условима.... погледајте

РАЗМОТРЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ГАРАНТНОМ ФОНДУ

БАЊАЛУКА, 2. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Српске с циљем прилагођавања пословних активности овог фонда потребама и условима тржишта и ради јачања конкурентности привредних друштава побољшањем приступа финансијским средствима.... погледајте